รูปแบบใหม่ของการค้าทาส : การค้าหญิงและเด็กสาวพม่าในประเทศไทย

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิผู้หญิง, ค.ศ. 1993 [2536].

   H
   Q
   242
   .55
   ร719
   2536

 

Human traffic, human rights : redefining victim protection

ผู้แต่ง : Pearson, Elaine

สถานที่พิมพ์ : London : Anti-Slavery International, 2002.

   J
   V
   6271
   P361
   2002

 

Contemporary forms of slavery

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Geneva, Switzerland : Centre for Human Rights, 2006.

   K
   3240
   .4
   H918
   2006

 

Global Report on Trafficking in Persons

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Vienna : United Nations Office on Drugs and Crime, 2009.

   H
   Q
   281
   G562
   2009

 

Abraham Lincoln and a new birth of freedom : the Union and slavery in the diplomacy of the Civil War

ผู้แต่ง : Jones, Howard,^d1940-

สถานที่พิมพ์ : Lincoln : University of Nebraska Press, c1999.

   E
   469
   J762
   1999

 

Lincoln

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Universal City, Calif. : DreamWorks Pictures, c2013.

   MOV
   L736
   2013
   

 

Theory and practice of the European Convention on Human Rights

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Belgium : Intersentia, c2006.

   K
   JC
   5132
   T396
   2006

 

Belle

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Nonthaburi : Catalyst Alliance, 2014.

   MOV
   2014
   
   

 

12 years a slave : A film by Steve McQueen

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : [Bangkok] : Happy Home Entertainment, 2014.

   MOV
   T971
   2014
   

 

Amazing grace

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : M Picb, 2006.

   MOV
   2006
   
   

 

อับราฮัม ลินคอล์น บิดาแห่งสิทธิมนุษยชน

ผู้แต่ง : สพรูล์, แอนนา

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2540.

   E
   456
   ส225
   2540

 

NGOs and the Universal Declaration of Human Rights : a curious grapevine

ผู้แต่ง : Korey, William,^d1922-2009

สถานที่พิมพ์ : New York : Palgrave, 2001.

   J
   C
   571
   K844
   2001

 

The birth of a nation

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Beverly Hills, California : Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC, [2017].

   MOV
   B619
   2016
   

 

The atlas of human rights : mapping violations of freedom around the globe

ผู้แต่ง : Fagan, Andrew

สถานที่พิมพ์ : Berkely, Calif. : University of California Press, 2010.

   J
   C
   571
   F282
   2010

 

No more war : how the West violates international law by using 'humanitarian' intervention to advance economic and strategic interests

ผู้แต่ง : Kovalik, Dan

สถานที่พิมพ์ : New York : Skyhorse Publishing, 2020.

   K
   Z
   6369
   K884
   2020