สิทธิมนุษยชน : เส้นทางสู่สันติประชาธรรม

ผู้แต่ง : เสน่ห์ จามริก

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2543.

   J
   C
   571
   ส8982
   2543

 

Human rights

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Los Angeles : SAGE, 2010.

   J
   C
   571
   H918
   2010

 

Brownlie’s documents on human rights

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New York : Oxford University Press, 2010.

   K
   3238
   B885
   2010

 

The ASEAN intergovernmental commission on human rights : institutionalising human rights in Southeast Asia

ผู้แต่ง : Tan, Hsien-Li, ^d1979-

สถานที่พิมพ์ : Cambridge : Cambridge University Press, c2011.

   K
   NC
   572
   T161
   2011

 

Human rights and social justice : social action and service for the helping and health professions

ผู้แต่ง : Wronka, Joseph, ^d1948-

สถานที่พิมพ์ : Los Angeles : Sage Pub., c2008.

   H
   V
   41
   W957
   2008

 

Women's global health and human rights

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Sudbury, Mass. : Jones and Bartlett Publishers, c2010.

   R
   A
   778
   W872
   2010

 

   K
   1322
   A484
   2011

 

With hindsight, heading forword : integrative Thai feminist standpoint

ผู้แต่ง : Virada Somswasdi

สถานที่พิมพ์ : Chiangmai : Wanida Press, 2006.

   H
   Q
   1750
   .55
   V813
   2006

 

Guidelines human rights in sports

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Korea : Natonal Human Commission of the Repubic of Korea, 2011.

   G
   V
   706
   .32
   N279
   2011

 

The delivery of human rights : essays in honour of Professor Sir Nigel Rodley

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Abingdon, Oxon ;

   K
   3240
   D355
   2011

 

Human rights in the War on Terror

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Cambridge : Cambridge University Press, c2005.

   J
   C
   585
   H918
   2005

 

Human rights and their limits

ผู้แต่ง : Osiatynski, Wiktor, ^d1945-

สถานที่พิมพ์ : Cambridge : Cambridge University Press, c2009.

   K
   3240
   O826
   2009

 

   H
   Q
   76.3
   .A8
   S187
   2007

 

World poverty and human rights : cosmopolitan responsibilities and reforms

ผู้แต่ง : Pogge, Thomas

สถานที่พิมพ์ : Cambridge ;

   J
   C
   571
   P746
   2008

 

The Raoul Wallenberg Institute compilation of human rights instruments

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Leiden ;

   K
   3238
   R215
   2004

 

Encyclopedia of human rights.

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Deutschland : VDM Verlag Dr. Muller, c2011.

   J
   C
   571
   E564
   2011

 

Encyclopedia of human rights.

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Deutschland : VDM Verlag Dr. Muller, c2011.

   J
   C
   571
   E564
   2011

 

The law of international human rights protection

ผู้แต่ง : Kalin, Walter

สถานที่พิมพ์ : Oxford : Oxford University Press, 2009.

   K
   3240
   K144
   2009

 

Public law and human rights statutes 2010-2011

ผู้แต่ง : Behrens, Paul

สถานที่พิมพ์ : London : Routledge, c2011.

   K
   D
   4080
   B421
   2011

 

International human rights and humanitarian law : treaties, cases and analysis

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New York : Cambridge University Press, 2006

   K
   3240
   I615
   2006