การจัดการความขัดแย้งในองค์กร

ผู้แต่ง : ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2550.

   H
   D
   42
   ช446
   2550

 

Peacemakers in action : profiles of religion in conflict resolution

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Cambridge ;

   B
   L
   629.5
   .C66
   P355
   2007

 

Natural resources related conflict management in Southeast Asia

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Khon Kaen, Thailand : Institute for Dispute Resolution, Khon Kaen University, 2006.

   G
   E
   320
   .S64
   N368
   2006

 

Commissions and conflicts : briefing papers on the role of national human rights institutions in conflict situations

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New Delhi : Asian Centre for Human Rights, c2004.

   J
   C
   571
   C734
   2004

 

   J
   F
   1061
   E845
   2004

 

Win-win policy for Thailand

ผู้แต่ง : Nagel, Stuart S.,^d1934-

สถานที่พิมพ์ : Nonthaburi, Thailand : King Prajadhipok\'s Institute, 2000.

   H
   97
   N147
   2000

 

Rethinking violence : states and non-state actors in conflict

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : London, England : Belfer Center Studies in International Security, 2010.

   J
   Z
   6374
   R438
   2010

 

Report on the Southeast Asia human rights education training of trainers for peace building ; Bangkok, Thailand October 23-27, 2001

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Asian Regional Resource Center for Human Rights Education, 2001.

   J
   C
   571.1
   .A785
   S727
   2001

 

Overcoming violence through the power of reconciliation : report of the National Reconciliation Commission

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : National Reconciliation Commission, 2006.

   H
   N
   700.592
   .S62
   O963
   2006

 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และการจัดการความขัดแย้งในชุมชนมุสลิม

ผู้แต่ง : มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2549.

   H
   V
   8688
   ม699
   2549

 

Healing under fire : the case of southern Thailand

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : The Deep South Relief and Reconciliation Foundation, 2015.

   H
   N
   700.592
   .S62
   H434
   2015

 

Rights beautiful : collection of Professor Saneh Chamarik

ผู้แต่ง : Saneh Chamarik

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Office of the National Human Rights Commission of Thailand, [2008].

   J
   C
   571
   S223
   2008

 

แผนแม่บทพัฒนาการเมือง : ภาคผนวก เอกสารทางวิชาการ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2550.

   J
   Q
   1745
   ผ933
   2550

 

Ethnicity and power in the contemporary world

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New York : United Nations University Press, c1996.

   G
   N
   496
   E846
   1996

 

A training manual on advocacy, lobbying and negotiation skills for indigenous peoples in climate change and REDD+

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Chiang Mai : Asia Indigenous Peoples Pact, c2013.

   B
   F
   637
   .N4
   T768
   2013

 

กฎหมายพิเศษที่ใช้ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ, 2552.

   K
   PT
   2490
   ก117
   2552

 

Conflict society and peacebuilding : comparative perspectives

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Oxfordshire : Routledge, 2015.

   J
   C
   337
   C748
   2015

 

Peacebuilding through dialogue : education, human transformation, and conflict resolution

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Fairfax, Virginia : George Mason University Press, 2018.

   J
   Z
   5538
   P355
   2018

 

Proceedings, Southeast Asia Regional Forum on Peaceful Conflict Management and Good Governance : September 17-20, 1999, Khon Kaen, Thailand

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : [Khon Kaen, Thailand : Khon Kaen University, 1999]

   J
   Z
   5584
   .A785
   S727
   1999