มนุษย์ในมิติคู่ขนาน

ผู้แต่ง : ปริญญา ตันสกุล

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : จิตจักรวาล, 2547.

   B
   F
   199
   ป458
   2547

 

The changing nature of democracy

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New York : United Nations University Press, c1998.

   J
   C
   421
   C456
   1998

 

National project on drink spiking : investigating the nature and extent of drink spiking in Australia

ผู้แต่ง : Taylor, Natalie

สถานที่พิมพ์ : [Canberra] : Australian Institute of Criminology, 2004.

   H
   V
   5840
   .A8
   T238
   2004

 

Smile health : back to nature

ผู้แต่ง : ณัฐรพี วิวัฒนากันตัง

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน, 2547.

   R
   Z
   440
   ณ351
   2547

 

   G
   N
   476
   I612
   2005

 

Norway in your pocket

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Chiang Mai, Thailand : IKAP-Network, 2005.

   D
   L
   407
   N892
   2016