การเขียนเอกสารวิชาการ

ผู้แต่ง : ศักดิ์ศรี ปาณะกุล

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2546.

   L
   B
   2369
   ศ327
   2546

 

การเขียนภาษาอังกฤษเชิงกฎหมาย

ผู้แต่ง : จุมพล นันทศิริพล

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547.

   P
   E
   1116
   .L2
   จ638
   2547

 

NGO management : the Earthscan companion

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : London : Earthscan, 2010.

   H
   D
   62
   .6
   N576
   2010

 

เทคนิคการเขียนจดหมายธุรกิจและ E-mail

ผู้แต่ง : บังอร สว่างวโรรส

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2550.

   P
   E
   1485
   บ249
   2550

 

Country-led monitoring and evaluation systems : better evidence, better policies, better development results

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Geneva : UNICEF, 2009.

   H
   D
   75
   .9
   C855
   2009

 

Training on fact-finding and documentation of human rights violations : a trainers manual

ผู้แต่ง : Ravindran, D. J.

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Asian Forum for Human Rights and Development, 1996.

   J
   C
   599
   .A78
   R256
   1996

 

Reporting and writing news : a basic handbook

ผู้แต่ง : Eng, Peter

สถานที่พิมพ์ : Bangkok, Thailand : Indochina Media Memorial Foundation, 2001.

   U
   A
   917
   E571
   2006

 

300+ successful business letters for all occasions

ผู้แต่ง : Bond, Alan

สถานที่พิมพ์ : Hauppauge, NY : Barrons Educational Series, Inc., c2010.

   H
   F
   5726
   B711
   2010

 

การเขียนวิทยานิพนธ์

ผู้แต่ง : ฉลาด จันทรสมบัติ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2555.

   L
   B
   2369
   ฉ165
   2555

 

The help

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : M V D Company Limt., 2012.

   MOV
   H483
   2012
   

 

Philosophy of human rights : theory and practice

ผู้แต่ง : Boersema, David

สถานที่พิมพ์ : Boulder, CO : Westview Press, c2011.

   J
   C
   571
   B672
   2011

 

   P
   E
   1116
   .L3
   จ6381
   2547

 

Publication manual of the American Psychological Association

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Washington, DC : American Psychological Association, c2010.

   B
   F
   76
   .7
   P976
   2010

 

APA : the easy way!

ผู้แต่ง : Houghton, Peggy M.

สถานที่พิมพ์ : Michigan : Baker College, c2009.

   B
   F
   76
   .7
   H838
   2009

 

เขียนจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง : ไลฟ์เอบีซี

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2561.

   P
   E
   1485
   ข751
   2561

 

Concise rules of APA style

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Washington, DC : American Psychological Association, c2010.

   B
   F
   76
   .7
   C744
   2010

 

Sex, race and class, the perspective of winning : a selection of writings 1952-2011

ผู้แต่ง : James, Selma

สถานที่พิมพ์ : Oakland, CA : PM, 2012.

   H
   D
   6053
   J272
   2012

 

การเขียนงานประชาสัมพันธ์ขั้นพื้นฐาน

ผู้แต่ง : สุนิสา ประวิชัย

สถานที่พิมพ์ : ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2559.

   H
   M
   263
   ส818
   2559

 

Schaum's quick guide to writing great research papers

ผู้แต่ง : Rozakis, Laurie

สถานที่พิมพ์ : New York : McGraw-Hill, c1999.

   L
   B
   1047
   .3
   R893
   1999

 

คู่มือการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์

ผู้แต่ง : สิน พันธุ์พินิจ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2560.

   L
   B
   2369
   ส724
   2560