เรื่องเล่าใต้ฮิญาบ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558.

   ENT
   ร852
   2558
   

 

Progress of the world’s women 2011–2012 : in pursuit of justice

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New York, N.Y. : Office, [2011].

   H
   Q
   1236
   P964
   2011

 

Women's right to equality : the promise of CEDAW

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : UN Women, 2016.

   H
   Q
   1236
   .5
   W872
   2016

 

   J
   Z
   5578
   C775
   2015

 

   H
   Q
   76.3
   .T5
   N576
   2016

 

Regional consultation on the role of key stakeholders in ending impunity for violence against women and girls in Asia

ผู้แต่ง : Day, Emma

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : UN Women, 2016.

   H
   V
   6250.4
   .W65
   D273
   2016

 

Born to be free : a regional study of interventions to enhance women and girls' safety and mobility in public spaces

ผู้แต่ง : Fulu, Emma

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : UN Women, 2016.

   H
   V
   6250.4
   .W65
   F974
   2016

 

มุมมองสิทธิ์.

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2555.

   JOU
   1002
   v.11
   n.3

 

มุมมองสิทธิ์.

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558.

   JOU
   1002
   v.14
   n.3

 

Transforming the power of the podium, advancing women's political participation

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : UN Women, 2015.

   H
   Q
   1236.5
   .A785
   T772
   2015

 

Applying due diligence standards to legislative approaches on violence against women : outcome document, Regional Expert Group Meeting

ผู้แต่ง : Basu, Asmita

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women), Regional Office for Asia and the Pacific, 2014.

   H
   V
   6250.4
   .W65
   B327
   2014

 

The trial of rape : understanding the criminal justice system response to sexual violence in Thailand and Vietnam

ผู้แต่ง : Skinnider, Eileen

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : UN Women, 2017.

   H
   V
   6250.4
   .W65
   S628
   2017

 

   K
   NC
   982
   .W66
   D668
   2013

 

Southeast Asia Regional judicial colloquium on gender equality jurisprudence and the role of the judiciary in promoting women's access to justice : summary of proceedings September 2013, Bangkok, Thailand

ผู้แต่ง : Real, Mary Jane N.

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women), Regional Office for Asia and the Pacific, 2014.

   H
   Q
   1237
   R288
   2014

 

Strengthening the capacity of the Thai judiciary to protect survivors of domestic violence : justice for society's "little dots"

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : UN Women Regional Office for Asia and the Pacific, 2013.

   H
   Q
   1237.5
   .T5
   S915
   2013