เรื่องเล่าใต้ฮิญาบ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558.

   ENT
   ร852
   2558
   

 

Progress of the world’s women 2011–2012 : in pursuit of justice

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New York, N.Y. : Office, [2011].

   H
   Q
   1236
   P964
   2011

 

Women's right to equality : the promise of CEDAW

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : UN Women, 2016.

   H
   Q
   1236
   .5
   W872
   2016

 

   J
   Z
   5578
   C775
   2015

 

   H
   Q
   76.3
   .T5
   N576
   2016

 

Regional consultation on the role of key stakeholders in ending impunity for violence against women and girls in Asia

ผู้แต่ง : Day, Emma

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : UN Women, 2016.

   H
   V
   6250.4
   .W65
   D273
   2016

 

Born to be free : a regional study of interventions to enhance women and girls' safety and mobility in public spaces

ผู้แต่ง : Fulu, Emma

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : UN Women, 2016.

   H
   V
   6250.4
   .W65
   F974
   2016

 

The trial of rape : understanding the criminal justice system response to sexual violence in Thailand and Viet nam

ผู้แต่ง : Skinnider, Eileen

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : UN Women, 2017.

 

The trial of rape : understanding the criminal justice system response to sexual violence in Thailand and Viet nam

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : UN Women, 2017.

 

มุมมองสิทธิ์.

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2555.

   JOU
   1002
   v.11
   n.3

 

มุมมองสิทธิ์.

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558.

   JOU
   1002
   v.14
   n.3

 

Transforming the power of the podium, advancing women's political participation

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : UN Women, 2015.

   H
   Q
   1236.5
   .A785
   T772
   2015

 

Domestic violence legislation and its implementation : an analysis for ASEAN countries based on international standards and good practices

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok, Thailand : UN Women, 2011.

   K
   NC
   982
   .W66
   D66
   2011

 

Domestic violence legislation and its implementation : ananalysis for ASEAN countries based on internationalstandards and good practices

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : UN Women, c2013.

   K
   NC
   982
   .W66
   D668
   2013

 

Access to justice for women in plural legal systems of Southeast Asia

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok, Thailand : United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women), Regional Office for Asia and the Pacific, 2014.

 

Applying due diligence standards to legislative approaches on violence against women : outcome document, Regional Expert Group Meeting

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok, Thailand : United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women), Regional Office for Asia and the Pacific, 2014.

 

Southeast Asia Regional Judicial Colloquium on Gender Equality Jurisprudence and the Role of the Judiciary in Promoting Women's Access to Justice : summary of proceedings September 2013, Bangkok, Thailand

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok, Thailand : United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women), Regional Office for Asia and the Pacific, 2014.