คู่มือศึกษาการก่อการร้ายแบบไม่งี่เง่า

ผู้แต่ง : บาร์เกอร์, โจนาธาน

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2548.

   H
   V
   6431
   บ293
   2548

 

Human rights in the War on Terror

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Cambridge : Cambridge University Press, c2005.

   J
   C
   585
   H918
   2005

 

Human rights and policing

ผู้แต่ง : Crawshaw, Ralph

สถานที่พิมพ์ : Leiden, The Netherlands : Martinus Nijhoff, 2007.

   K
   3240
   .4
   C911
   2007

 

Report of the Eleventh United Nations Congress on crime prevention and criminal justice : Bangkok, 18-25 April 2005

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New York : United Nations, 2005.

   H
   V
   7431
   U582
   2005

 

Text, cases, and materials on public law and human rights

ผู้แต่ง : Fenwick, Helen

สถานที่พิมพ์ : New York : Routledge, c2011.

   K
   D
   3930
   F343
   2011

 

State terrorism and human rights : international responses since the end of the Cold War

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Abingdon, Oxon : Routledge, 2013.

   H
   V
   6431
   S797
   2013

 

Intelligence and human rights in the era of global terrorism

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Westport, Conn. : Praeger Security International, 2008.

   J
   F
   1525
   .I6
   I611
   2008

 

Challenges to human security in a borderless world

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Center for Social Development Studies, 2003.

   H
   N
   700.55
   .A8
   C437
   2003

 

Justice pending : indigenous peoples and other good causes : essays in honour of Erica-Irene A. Daes

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : The Hague : Martinus Nijhoff, c2002.

   K
   3247
   J966
   2002

 

Research handbook on international human rights law

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Cheltenham, UK ; Northampton, MA : Edward Elgar, c2010.

   K
   3240
   R432
   2010

 

Women's global health and human rights

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Sudbury, Mass. : Jones and Bartlett Publishers, c2010.

   R
   A
   778
   W872
   2010

 

   K
   3239
   .5
   U581
   2003

 

International human rights in context : law, politics, morals : text and materials

ผู้แต่ง : Steiner, Henry J.

สถานที่พิมพ์ : Oxford : Oxford University Press, 2007.

   K
   3240
   S822
   2007

 

   J
   C
   571
   I613
   2004

 

Talking about terrorism : risks and choices for human rights organisations

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Versoix : International Council on Human Rights Policy, c2008.

   H
   V
   6431
   T146
   2008

 

Argo

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Burbank, CA : Warner Home Video, 2012.

   MOV
   A693
   2012
   

 

   K
   Z
   7152
   V524
   2012

 

Rendition

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Burbank, CA : New Line Home Entertainment :

   MOV
   R397
   2008
   

 

In the name of the father

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Universal City, Calif. : MCA Universal Home Video, 1993.

   MOV
   I357
   1993
   

 

International human rights law : cases, materials,commentary

ผู้แต่ง : Schutter, Olivier De

สถานที่พิมพ์ : Cambridge ;

   K
   3240
   S396
   2014