สืบค้นที่ไหนดี
ประเภทวัสดุ
สถานที่จัดเก็บ
ภาษา
ปี

Roads to democracy : human rights and democratic development in Thailand

ผู้แต่ง : Vitit Muntarbhorn

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : International Centre for Human Rights and Democratic Development, 1994.

   J
   Q
   1749
   .A15
   V844
   1994

 

Les voies de la democratie : droits de la personne et developpement democratique en Thailande

ผู้แต่ง : Vitit Muntarbhorn

สถานที่พิมพ์ : Montreal : Centre international des droits de la personne et du developpement démocratique, 1994.

   J
   Q
   1745
   .A1
   V844
   1994