รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net.

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2554.

   K
   PT
   2000
   .P9
   ร156
   2554

 

Beyond environmental law : policy proposals for a better environmental future

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Cambridge ;

   K
   F
   3775
   B573
   2010

 

The environment for children : understanding and acting on the environmental hazards that threaten children and their parents

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New York : UNICEF, 1996.

   R
   D
   93.5
   .C4
   E614
   1996

 

Enhancement and conservation of national environmental quality act B.E. 2535

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Pollution Control Department, 1992.

   K
   PT
   3127
   .A29
   E588
   1992

 

Thailand state of pollution report 2013

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : [Bangkok] : Pollution Control Department, 2013.

   T
   D
   187.5
   .T5
   T364
   2013

 

Environmental law in a nutshell

ผู้แต่ง : Farber, Daniel A.,^d1950-

สถานที่พิมพ์ : St. Paul, MN : West/Thomson, c2010.

   K
   F
   3775
   Z9
   F219
   2010

 

Booklet on Thailand state of pollution 2018

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Pollution Control Department, 2018.

   T
   D
   187.5
   .T5
   T364
   2018

 

The Lorax

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : [United States] : Universal Studios Home Entertainment, 2012.

   MOV
   L882
   2012
   

 

Interlinkages and the effectiveness of multilateral environmental agreements

ผู้แต่ง : Chambers, W. Bradnee

สถานที่พิมพ์ : New York : United Nations University Press, c2008.

   K
   3585
   C444
   2008

 

Sustainable cities : Japanese perspectives on physical and social structures

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New York : United Nations University Press, c2006.

   H
   T
   169
   .J3
   S964
   2006

 

Old sins : industrial metabolism, heavy metal pollution, and environmental transition in Central Europe

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New York : United Nations University Press, c2000.

   H
   C
   244
   .Z9
   O444
   2000

 

Climate change, trees and livelihood : a case study on the carbon footprint of a Karen Community in Northern Thailand

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Chiang Mai : Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP), 2011.

   G
   N
   635
   C639
   2011

 

มลพิษการพัฒนากับต้นทุนชีวิตแรงงงานไทย

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิอารมณ์พงศ์พงัน, 2537.

   H
   D
   7261
   ม211
   2537

 

รายงานการวิจัยเรื่องศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาเขตควบคุมมลพิษในเขตปริมณฑล

ผู้แต่ง : โสภารัตน์ จารุสมบัติ

สถานที่พิมพ์ : ปทุมธานี : ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557.

   G
   E
   320
   .T35
   ส