บริการท้องถิ่นเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีสำหรับผู้สูงอายุ

ผู้แต่ง : ศศิพัฒน์ ยอดเพชร

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพระปกเกล้า, 2560.

   H
   V
   1484
   .T5
   ศ293
   2560

 

Human rights in Thailand

ผู้แต่ง : Selby, Don,^d1968-

สถานที่พิมพ์ : Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 2018.

   J
   C
   599
   .T5
   S464
   2018

 

   T
   D
   313
   .T48
   อ253
   2560

 

เครื่องมือบริหารเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล

ผู้แต่ง : ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561.

   J
   Q
   1746
   ธ454
   2561

 

Research methods in human rights

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Abingdon, Oxon ;

   K
   3240
   R432
   2018

 

เสน่ห์ท้องถิ่น : มุมมองจากฮอกไกโดสู่เมืองไทย

ผู้แต่ง : ธนะชัย สุนทรเวช

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560.

   D
   S
   812
   ธ162
   2560

 

รายงานประจำปี 2559 ศาลรัฐธรรมนูญ

ผู้แต่ง : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2559].

   K
   PT
   2620
   .A15
   ศ365
   2559

 

Universal Declaration of Human Rights

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New York : United Nations Publicatiions, 2017.

   K
   3238
   .A1
   U589
   2017

 

มนตราบาหลี

ผู้แต่ง : ปารวี ไพบูลย์ยิ่ง

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สารคดี, 2557.

   D
   S
   620
   .2
   ป561
   2557

 

แตะยอดเขา ล่องทะเลสาบ สวิตเซอร์แลนด์

ผู้แต่ง : เรือใบสองสี

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สารคดี, 2555.

   D
   Q
   26
   ร851
   2555

 

พิทักษ์ไพรแห่งแม่น้ำภาชี

ผู้แต่ง : บุหลัน รันตี

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : บ้านหนังสือ; 2560.

   FIC
   พ673
   บ691
   2560
   

 

สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน

ผู้แต่ง : วินทร์ เลียววาริณ,^d2499-

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : บริษัท 113 จำกัด, 2542, 2560.

   FIC
   ส716
   ว617
   2560
   

 

วิกฤตร้ายหมายเลข M8

ผู้แต่ง : Takashina Tetsuo

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊คส์, 2550.

   FIC
   ว496
   ท376
   2550
   

 

1984 : มหานครแห่งความคับแค้น

ผู้แต่ง : ออร์เวลล์, จอร์จ,^dค.ศ. 1903-1950

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : แอร์โรว์ คลาสสิกบุ๊คส์, 2560.

   FIC
   ห159
   อ458
   2560