รายงานประจำปี 2561 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ผู้แต่ง : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, [2561].

   J
   Q
   1746
   .Z3
   ล761
   2561

 

   J
   Q
   1745
   .A55P64
   ค356
   2562

 

ข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง และมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิง (ข้อกำหนดกรุงเทพ)

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน), 2562.

   H
   V
   9481
   .T5
   ส181
   2562

 

   H
   C
   445
   ย366
   2561

 

ปรีดีบรรณานุสรณ์ 2562 : ความหวังและอนาคตประเทศไทย

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2560.

   D
   S
   578.32
   .P94
   ป472
   2562

 

เขียวสยาม

ผู้แต่ง : สิงห์ อินทรชูโต

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สยามพิวรรธน์, 2560.

   T
   D
   170
   ส718
   2560

 

วิจัยไม่ใช่เรื่องยาก

ผู้แต่ง : นคร เสรีรักษ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555.

   H
   62
   น114
   2555

 

วิจัยไม่ใช่เรื่องยาก

ผู้แต่ง : นคร เสรีรักษ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ฟ้าฮ่าม, 2561.

   H
   62
   น114
   2561

 

เสน่ห์ จามริก (2470-2560) กับงานและสังคมไทย

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2560.

   D
   S
   578.32
   .S63
   ส898
   2560

 

ดอกหญ้าไหว : สู่ชีวิตและสังคมเสรี บทเสวนาแห่งสามัญชน 90 ปี ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2560.

   D
   S
   578.32
   .S63
   ด269
   2562

 

ของขวัญแห่งมิตรภาพ : ราชอาณาจักรไทย และ สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2361-2561

ผู้แต่ง : เมอร์เรียน, เทรเวอร์ ลูมิส,^dค.ศ. 1987-

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย, 2561.

   D
   S
   575.5
   .U6
   ม818
   2561

 

โทษประหารชีวิตและความยุติธรรมในภาคใต้ : กรณีศึกษาโทษประหารชีวิต 4 กรณีในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน, 2560.

   H
   V
   8551
   ท881
   2550

 

คู่มือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : งานพิทักษ์เด็ก, [2547?].

   K
   PT
   4224
   ค695
   2547

 

เสียงของความหวัง : เรื่องเล่าผู้หญิงเพื่อกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : [ปัตตานี] : โครงการผู้หญิงภาคประชาสังคมภายใต้โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและอาชีพแก่ชาย และหญิงที่เปราะบางในภาคใต้ของประเทศไทย, 2555.

   H
   N
   700.592
   .S62
   ส948
   2555

 

Annual judicial statistics, Thailand 2018 (B.E. 2561)

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Office of the Judiciary, 2018.

   K
   PT
   1576
   .A15
   A615
   2018

 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2562.

   K
   PT
   2460
   .A31
   ก114
   2562