เศรษฐศาสตร์การเมืองเบื้องต้น

ผู้แต่ง : แมนเดล, เออร์แนสต์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2559.

   H
   B
   97
   .5
   ม872
   2559

 

The tribe

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : [Austin, Texas] : Drafthouse Films, [2015].

   MOV
   T375
   2015
   

 

กระชากหน้ากากอุตสาหกรรมอาหาร

ผู้แต่ง : ไซม่อน, มิเชล

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.

   T
   X
   360
   .U6
   ซ958
   2553

 

โคตรเจ๋งหรือโคตรเจ๊ง

ผู้แต่ง : อดัมส์, เจมส์ แอล

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : ปราณ, 2556.

   H
   F
   5415
   .157
   อ123
   2556

 

Human rights education in Asia-Pacific.

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Osaka : The Asia-Pacific Human Rights Information Center, 2019.

   J
   C
   571.1
   .P16
   H964
   2019

 

รายงานประจำปี 2562 ศาลรัฐธรรมนูญ

ผู้แต่ง : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2562].

   K
   PT
   2620
   .A15
   ศ365
   2562

 

10 เรื่องในเมืองใหญ่

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สารคดี, 2548.

   H
   N
   700.55
   .A8
   ส728
   2548

 

สิทธิ (ชีวิต) เหนือสิทธิบัตรยา : ซีแอลของคนไทย

ผู้แต่ง : มุทิตา เชื้อชั่ง

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.

   R
   M
   671.5
   .T5
   ม627
   2551

 

ใครว่าไทยละเมิดสิทธิบัตรยา ที่จริงเราเรายังไม่ได้ทำอีกหลายอย่าง

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ, 2551.

   R
   M
   671.5
   .T5
   ค979
   2551

 

Roads to to death : 4 case studies leading to capital punishment in Thai Criminal Justice

ผู้แต่ง : Pitak Ketdhom

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Union For Civil Liberty (UCL), 2007.

   H
   V
   8551
   P681
   2007

 

สันติธานี : วิถีวัฒนธรรมสู่สันติสุขชายแดนใต้

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล, 2556.

   H
   N
   700.592
   .S62
   ส581
   2556

 

เพศและวัฒนธรรม

ผู้แต่ง : ปรานี วงษ์เทศ,^d2491-

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, 2544.

   H
   Q
   1233
   ป447
   2544

 

สิทธิพลเมืองสิทธิผู้บริโภค 2549-2550

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.

   H
   C
   79
   .C63
   ส721
   2550

 

ลายพิมพ์ดีเอ็นเอสากล

ผู้แต่ง : วัชรี อัตถทิพพหลคุณ

สถานที่พิมพ์ : นครปฐม : กรีนดิจิตัลพริ้นท์ติ้ง, 2556.

   R
   A
   1057
   .55
   ว387
   2556

 

จดหมายเหตุศาลยุติธรรม ภาคที่ 2 พ.ศ. 2453-พ.ศ. 2503

ผู้แต่ง : เธียร เจริญวัฒนา, ^d2467-

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2558.

   K
   PT
   1576
   .A15
   ธ761
   2558

 

คำให้การสุเทพ เทือกสุบรรณ : คดีพรรคไทยรักไทยโกงเลือกตั้ง

ผู้แต่ง : สุเทพ เทือกสุบรรณ

สถานที่พิมพ์ : [กรุงเทพฯ] : พรรคประชาธิปัตย์, 2550.

   J
   Q
   1749
   .A79
   ส781
   2550

 

คำให้การอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ : คดีพรรคประชาธิปัตย์

ผู้แต่ง : อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ,^d2507-

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : พรรคประชาธิปัตย์, 2550.

   J
   Q
   1749
   .A79
   อ161
   2550