ประชานิยม : ความรู้ฉบับพกพา

ผู้แต่ง : มูด์เด, คาส

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : Bookscape, 2561.

   J
   C
   423
   ม669
   2561

 

ฟรอยด์: ความรู้ฉบับพกพา

ผู้แต่ง : สตอรร์, แอนโธนี

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2562.

   B
   F
   173
   ส164
   2562

 

   H
   N
   700
   .55
   ก494
   2562

 

สมุดภาพอินโฟกราฟิกกฎหมาย

ผู้แต่ง : กระทรวงยุติธรรม. สำนักงานกิจการยุติธรรม

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการยุติธรรม, 2561.

   K
   PT
   13
   ย349
   2561

 

เศรษฐศาสตร์การเมืองเบื้องต้น

ผู้แต่ง : แมนเดล, เออร์แนสต์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2559.

   H
   B
   97
   .5
   ม872
   2559

 

นโยบายของไทยต่อฟิลิปปินส์

ผู้แต่ง : สุรพงษ์ ชัยนาม

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ศยาม, 2561.

   D
   S
   575.5
   .P5
   ส852
   2561

 

นิสัยการทำงานที่ไม่ธรรมดาของโตโยต้า

ผู้แต่ง : วะกะมัตสึ โยะชิฮิโตะ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2561.

   H
   F
   5386
   ว371
   2561

 

นโยบายของไทยต่ออินโดนีเซีย

ผู้แต่ง : สุรพงษ์ ชัยนาม

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ศยาม, 2561.

   D
   S
   575.5
   .I5
   ส852
   2561

 

คู่มือวิทยุชุมชน

ผู้แต่ง : จิรพร วิทยศักดิ์พันธ์ุ

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่ : คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อภาคเหนือ, 2550.

   H
   E
   8697.95
   .T5
   จ495
   2550

 

รายงานประจำปี 2562 ศาลรัฐธรรมนูญ

ผู้แต่ง : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2562].

   K
   PT
   2620
   .A15
   ศ365
   2562

 

โคตรเจ๋งหรือโคตรเจ๊ง

ผู้แต่ง : อดัมส์, เจมส์ แอล

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : ปราณ, 2556.

   H
   F
   5415
   .157
   อ123
   2556

 

เทวะวงศ์ฯ สาร

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ, 2561.

   J
   Z
   1405
   ท644
   2561

 

หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น

ผู้แต่ง : ณัฐดนัย นาจันทร์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562.

   K
   3150
   .A9
   ณ329
   2562

 

The Royal coronation ceremony

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Ministry of Culture, 2018.

   D
   S
   578.32
   .V34
   R888
   2018

 

จดหมายเหตุเล่าเรื่องอนุสาวรีย์เมืองบางกอก

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร, 2559.

   N
   A
   9355
   .B2
   จ132
   2559

 

ปรากฎการณ์ ตูน บอดี้สแลม

ผู้แต่ง : วิชัย โชควิวัฒน

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : ศูนย์สารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2562.

   B
   F
   410
   ว542
   2562

 

   K
   PT
   2764
   .A15
   ศ364
   2562