คำสารภาพ

ผู้แต่ง : เจนกินส์, ชาร์ลส์ โรเบอร์ต

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : เกียวโด เนชั่น พริ้นติ้ง เซอร์วิส, 2550.

   D
   S
   921
   .6
   จ699
   2550

 

Media matters in the cultural contradictions of the "information society" : towards a human-rights-based governance

ผู้แต่ง : Frau-Meigs, Divina

สถานที่พิมพ์ : Strasbourg : Council Of Europe Publishing, 2011.

   P
   90
   F845
   2011

 

ฉีกแผ่นดิน : อิสลามและปัญหาความชอบธรรมในภาคใต้ ประเทศไทย

ผู้แต่ง : แม็กคาร์โก, ดันแคน

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟมูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา, 2557.

   D
   S
   588
   .S68
   ม851
   2557

 

ภาพที่คอมโพสิชั่น (ไม่เคย) ลงตัว

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560.

FIC
   FIC
   ภ457
   ภ457
   2560
   

 

นันทวัฒนาจาริยวันทา : รวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 60 ปี ศาสตราจารย์ ดร. นันทวัฒน์ บรมานันท์ /cวรรณภา ติระสังขะ, บรรณาธิการ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด มหาชน, 2561.

   K
   561^
   น424
   2561

 

พิษภัยใกล้ตัว

ผู้แต่ง : สุชาตา ชินะจิตร

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2545.

   Q
   V
   600
   ส726
   2545