เหมา เรื่องที่คุณไม่รู้

ผู้แต่ง : ชาง, จุง,^dค.ศ. 1952-

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2552.

   D
   S
   778
   .M3
   ช465
   2552

 

Towards the effective protection of LGBTI persons deprived of liberty : a monitoring guide

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Geneva : APT, 2018.

   H
   Q
   76
   .25
   T737
   2018

 

Child soldiers : global report 2008

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : [London, U.K.] : Coalition to Stop the Use of Child Soldiers, [2008].

   U
   B
   418
   .C45
   C536
   2008

 

รายงานประจำปีงบประมาณ 2561 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ผู้แต่ง : กรมการค้าภายใน

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์, 2561.

   H
   F
   73
   .T5
   ก169
   2561

 

Defending in numbers : Resistance in the face of repression 2017-2018

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Forum-Asia, 2019.

   J
   C
   571
   D313
   2019

 

ความรุนแรงในโรงเรียน : กระบวนการนโยบายสาธารณะว่าด้วยการป้องกันความรุนแรงในโรงเรียน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2550.

   L
   B
   3013
   .3
   ค181
   2550

 

รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2561.

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, [2561].

   K
   PT
   2640
   .A57
   ร155
   2561

 

รายงานประจำปี 2561 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผู้แต่ง : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562.

   H
   A
   4600
   .55
   ส184
   2561

 

The A to Z of human rights and humanitarian organizations

ผู้แต่ง : Gorman, Robert F.

สถานที่พิมพ์ : Lanham, Md. : Scarecrow Press, 2009.

   J
   C
   571
   G671
   2009