กะเหรี่ยงผู้พิทักษ์หัวเมืองตะวันตก

ผู้แต่ง : บุหลัน รันตี

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : บ้านหนังสือ, 2552.

   D
   S
   570
   .K37
   บ691
   2552

 

แกะรอย DNA

ผู้แต่ง : พรทิพย์ โรจนสุนันท์, ^cคุณหญิง

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มติชน, 2548.

   R
   J
   255.6
   .D55
   พ239
   2548

 

ศพช่วยสืบ รวมคดีฆาตกรรมก้องโลก (ภาคสอง)

ผู้แต่ง : อินเนส, ไบรอัน

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊ค, 2548.

   H
   V
   8073
   อ745
   2548

 

ทักษิณ แพ้ไม่เป็น ฆ่าไม่ตาย

ผู้แต่ง : นงนุุช สิงหเดชะ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มติชน, 2552.

   J
   Q
   1745
   น138
   2552

 

หยุด "ทักษิณ" แผ่นดินสิ้นกรรม

ผู้แต่ง : นงนุช สิงหเดชะ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มติชน, 2553.

   J
   Q
   1745
   น139
   2553

 

Booklet on Thailand state of pollution 2018

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Pollution Control Department, 2018.

   T
   D
   187.5
   .T5
   T364
   2018

 

รายงานประจำปี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผู้แต่ง : กระทรวงการคลัง

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กระทรวงการคลัง, [2561].

   H
   J
   1360
   .55
   ก443
   2561

 

ไม่ขอรับเกียรติยศใด ๆ ทั้งสิ้น 95 ปี 4 เดือน 9 วัน พูนศุข พนมยงค์

ผู้แต่ง : พูนศุข พนมยงค์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ตถาตา พับลิเคชั่น, 2551.

   D
   S
   578.32
   .P6
   พ863
   2551

 

แตะยอดเขา ล่องทะเลสาบ สวิตเซอร์แลนด์

ผู้แต่ง : เรือใบสองสี

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สารคดี, 2554.

   D
   Q
   26
   ร851
   2554

 

สิทธิมนุษยชน : ความรู้ฉบับพกพา

ผู้แต่ง : แคลปแฮม, แอนดรูว์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิ่ง เฮาส์, 2559.

   J
   C
   571
   ค943
   2559

 

สิทธิมนุษยชนในอิสลาม

ผู้แต่ง : สุดปรารถนา นีละไพจิตร

สถานที่พิมพ์ : ปัตตานี : ปาตานีฟอรั่ม, 2560.

   B
   P
   190.5
   .H91
   ส767
   2560

 

จักรวรรดินิยมเหนือแม่น้ำโขง

ผู้แต่ง : สุวิทย์ ธีรศาศวัต

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มติชน, 2552.

   D
   S
   575.5
   .L28
   ส881
   2552

 

   D
   S
   575.5
   .B93
   ป495
   2561

 

ปฏิวัติบริโภค : จากสิ่งของฟุ่มเฟือยมาสู่สิ่งจำเป็น

ผู้แต่ง : ธเนศ วงศ์ยานนาวา

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2550.

   H
   F
   5415
   .32
   ธ285
   2550

 

อารยธรรมโลก II

ผู้แต่ง : สุริยา รัตนกุล,^cคุณหญิง

สถานที่พิมพ์ : นครปฐม : วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557.

   C
   B
   20
   ส866
   2557

 

ประวัติศาสตร์สำเหนียก

ผู้แต่ง : ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มติชน, 2561.

   D
   S
   571
   ภ522
   2561