K
   BP
   69
   .T5
   ส691
   2554

 

ดวงดาวที่ริมขอบแดน : เรื่องราวแห่งการยืนหยัดและสรรค์สร้างสังคมของเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติและชาติพันธุ์

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาแนวคิดและวิธีการในการสำรวจตัวอย่างของความสำเร็จ (Success Stories-ss) และกระตุ้นความพยายามที่จะไปถึง ss ของเด็ก-เยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติและกลุ่มชาติพันธุ์สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐ, 2553.

   H
   V
   640
   ด171
   2553

 

กฎหมาย : ความรู้ฉบับพกพา

ผู้แต่ง : แวคส์, เรย์มอนด์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิ่ง เฮาส์, 2555.

   K
   231^
   ว928
   2555

 

ปรัชญากฎหมาย : ความรู้ฉบับพกพา

ผู้แต่ง : แวคส์, เรย์มอนด์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิ่ง เฮาส์, 2558.

   K
   230.
   .W29
   ว928
   2558

 

หลากมุมมองพหุวัฒนธรรม

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : ปัตตานี : ปาตานีฟอรั่ม, 2561.

   G
   N
   365
   ห332
   2561

 

อมฤตพจนา : พุทธศาสนสุภาษิต

ผู้แต่ง : พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

สถานที่พิมพ์ : นครปฐม : วัดญาณเวศกวัน, 2556.

   B
   Q
   5805
   .T5
   พ349
   2556

 

เสียงร้องของ "เปอร์นัน" มนุษย์ป่าดงดิบบอร์เนียว

ผู้แต่ง : เดวิส, เวด

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ศิลปวรรณกรรม, 2539.

   D
   S
   595.2
   .P44
   ด898
   2539

 

หนึ่งนัด หนึ่งศพ

ผู้แต่ง : แซสเซอร์, ชาร์ลส์ ดับเบิลยู

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มติชน, 2553.

   FIC
   ห159
   ซ881
   2553
   

 

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศ

ผู้แต่ง : ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), 2560.

   L
   B
   2375
   ส676
   2560

 

จิตวิทยาวิวัฒนาการ

ผู้แต่ง : อีวานส์, ดีแลน

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก, 2559.

   B
   F
   698
   .95
   อ772
   2559

 

การพัฒนาจริยธรรม

ผู้แต่ง : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), ^d2481-

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : พิมพ์สวย, 2560.

   B
   J
   1289
   ส245
   2560

 

กะเหรี่ยงผู้พิทักษ์หัวเมืองตะวันตก

ผู้แต่ง : บุหลัน รันตี

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : บ้านหนังสือ, 2552.

   D
   S
   570
   .K37
   บ691
   2552

 

แกะรอย DNA

ผู้แต่ง : พรทิพย์ โรจนสุนันท์, ^cคุณหญิง

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มติชน, 2548.

   R
   J
   255.6
   .D55
   พ239
   2548

 

ศพช่วยสืบ รวมคดีฆาตกรรมก้องโลก (ภาคสอง)

ผู้แต่ง : อินเนส, ไบรอัน

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊ค, 2548.

   H
   V
   8073
   อ745
   2548

 

ทักษิณ แพ้ไม่เป็น ฆ่าไม่ตาย

ผู้แต่ง : นงนุุช สิงหเดชะ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มติชน, 2552.

   J
   Q
   1745
   น138
   2552

 

หยุด "ทักษิณ" แผ่นดินสิ้นกรรม

ผู้แต่ง : นงนุช สิงหเดชะ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มติชน, 2553.

   J
   Q
   1745
   น139
   2553

 

ประชาธิปไตย DIY : ประชาธิปไตยเริ่มง่ายๆทำได้ด้วยตัวเรา

ผู้แต่ง : ประวิช รัตนเพียร

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต, 2561.

   J
   C
   423
   ป448
   2561