แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 8

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2562.

   K
   PT
   2790
   .A49
   น972
   2562

 

วีรชนมือเปล่า : บทสรุปสถานการณ์ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนไทย

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะทำงาน, 2552.

   J
   C
   571.2
   .T5
   ว824
   2552

 

พระราชชายาเจ้าดารารัศมี

ผู้แต่ง : จิรชาติ สนต๊ะยศ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มติชน, 2551.

   D
   S
   578.32
   .D3
   จ491
   2551

 

งานเชิดชูเกียรติผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน วันสตรีสากล 2562

ผู้แต่ง : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2562.

   H
   Q
   1236.5
   .T5
   ผ749
   2562

 

Booklet on Thailand state of pollution 2018

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Pollution Control Department, 2018.

   T
   D
   187.5
   .T5
   T364
   2018

 

บันทึกโลกฉบับรวมเล่ม 1-2

ผู้แต่ง : คอสมอส

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), 2556.

   D
   24
   ค229
   2556

 

ก้าวผ่านไทยแลนด์ 4.0 โอกาสหรือถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

ผู้แต่ง : ธนิต โสรัตน์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันวิชาการวี-เซิร์ฟ, 2560.

   H
   C
   445
   ธ262
   2560

 

   H
   M
   831
   ส238
   2559

 

การเสริมสร้างคุณลักษณะเด็กไทย

ผู้แต่ง : พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เจริญดีมั่นคงการพิมพ์, 2559.

   H
   Q
   792
   .T5
   พ349
   2559

 

เดอะซิซิเลียน

ผู้แต่ง : พูโซ, มาริโอ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), 2556.

   FIC
   ด915
   พ842
   2556
   

 

ไม่ขอรับเกียรติยศใด ๆ ทั้งสิ้น 95 ปี 4 เดือน 9 วัน พูนศุข พนมยงค์

ผู้แต่ง : พูนศุข พนมยงค์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ตถาตา พับลิเคชั่น, 2551.

   D
   S
   578.32
   .P6
   พ863
   2551

 

แตะยอดเขา ล่องทะเลสาบ สวิตเซอร์แลนด์

ผู้แต่ง : เรือใบสองสี

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สารคดี, 2554.

   D
   Q
   26
   ร851
   2554

 

ประชาธิปไตยกับการปกป้องทรัพยากรชุมชน

ผู้แต่ง : จินตนา แก้วขาว,^d2505-

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิ 14 ตุลา, 2555.

   H
   N
   700.55
   .Z9C6
   จ482
   2555

 

วารสารที่ดิน ฉบับพิเศษ 118 ปี

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรมที่ดิน, 2562.

   H
   D
   101
   ท532
   2562

 

วิถีเลือด

ผู้แต่ง : วินสโลว์, ดอน

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556.

   FIC
   ว577
   ว617
   2556
   

 

มฤตยูสีขาว

ผู้แต่ง : ฟอลเลตต์, เคน

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ไครม์แอนด์มิสทรี, 2556.

   FIC
   ม197
   ฟ177
   2556
   

 

   K
   BP
   69
   .T5
   ส691
   2554