การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ

ผู้แต่ง : ทักษ์ เฉลิมเตียรณ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2561.

   J
   Q
   1745
   ท336
   2561

 

คัมภีร์การบริหารโครงการ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

ผู้แต่ง : แกรี่, ลอเรน

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2561.

   H
   D
   69
   .P75
   ก887
   2561

 

วัฒนธรรมประชาธิปไตยกับพัฒนาการของสังคมไทย

ผู้แต่ง : ชนิดา จิตตรุทธะ

สถานที่พิมพ์ : ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต, 2559.

   J
   Q
   1745
   ช153
   2559

 

Creativity, Inc ทุกสิ่งเริ่มต้นที่ไอเดีย

ผู้แต่ง : แคทมูล, เอ็ด

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ช็อร์ตคัต, 2561.

   H
   D
   53
   ค919
   2561

 

ปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2563 : พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : นครปฐม : มหามงกุฎราชวิทยาลัย, 2563.

   C
   E
   12
   ป135
   2563

 

ตุลา-ตุลา : สังคม-รัฐไทย กับความรุนแรงทางการเมือง

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2561.

   D
   S
   578
   ต654
   2561

 

คณะการเมืองหลังการปฏิวัติสยาม : พลวัต พัฒนาการและชะตากรรมของระบบไร้พรรค

ผู้แต่ง : ภูริ ฟูวงศ์เจริญ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560.

   J
   Q
   1749
   .A795
   ภ417
   2560

 

ได้ดีเพราะพรีเซนต์

ผู้แต่ง : เบญจ์ ไทยอาภรณ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : P.R.A. MASS, 2561.

   T
   385
   บ781
   2561

 

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ก.พ. ทำได้ สอบได้ 100%

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2561.

   P
   E
   1114
   น927
   2561

 

Democracy and development : a cultural perspective

ผู้แต่ง : Saneh Chamarik

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Local Development Institute, 1993.

   H
   D
   82
   S223
   1993

 

อิสลาโมโฟเบีย : เรียนรู้ ลบเลือนความหวาดระแวง

ผู้แต่ง : จรัญ มะลูลีม

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มติชน, 2559.

   B
   P
   52
   .5
   จ154
   2559

 

101 คำถามสัมภาษณ์งานที่คุณจะไม่ต้องกลัวอีกต่อไป

ผู้แต่ง : รีด, เจมส์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : บางกอก โพสต์, 2560.

   H
   F
   5549.5
   .I6
   ร495
   2560

 

กับดักฝูงมนุษย์

ผู้แต่ง : กานต์ ลิ่มสถาพร

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ส.เอเซียเพลส (1989), 2560.

   FIC
   ก392
   ก431
   2560
   

 

การจัดการชุมชน

ผู้แต่ง : อุทัย ปริญญาสุทธินันท์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.

   H
   N
   700.55
   .Z9C6
   อ821
   2561

 

From civil to human rights : dialogues on law and humanities in the United States and Europe

ผู้แต่ง : Porsdam, Helle, ^d1956-

สถานที่พิมพ์ : Cheltenham : Edward Elgar, c2009.

   K
   JC
   5132
   P838
   2009

 

ประชาธิปไตย : ความรู้ฉบับพกพา

ผู้แต่ง : คริก, เบอร์นาร์ด

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิ่ง เฮาส์, 2559.

   J
   C
   423
   ค159
   2559

 

ปรัชญาการเมือง : ความรู้ฉบับพกพา

ผู้แต่ง : มิลเลอร์, เดวิด

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส, 2560.

   J
   A
   71
   ม584
   2560

 

ข้ออ้างการปฏิวัติ-รัฐประหาร ในการเมืองไทยสมัยใหม่

ผู้แต่ง : ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2561.

   J
   C
   494
   ธ557
   2561