บันทึกลับ NGOs

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่ : คณะกรรมการ, 2543.

   H
   D
   62
   .6
   บ268
   2543

 

Research handbook on international human rights law

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Cheltenham, UK ; Northampton, MA : Edward Elgar, c2010.

   K
   3240
   R432
   2010

 

เขตแดนจีน-รัสเซีย-มองโกเลีย

ผู้แต่ง : พวงทอง ภวัครพันธุ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2554.

   D
   S
   740
   .4
   พ465
   2554

 

2008 report on the performance and establishment of National Human Rights Institutions in Asia

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Asian Forum for Human Rights and Development, c2008.

   J
   C
   599
   .A78
   A615
   2008

 

Debating NGO accountability

ผู้แต่ง : Bendell, Jem

สถานที่พิมพ์ : New York : NGLS, 2006.

   J
   Z
   4841
   B458
   2006

 

Human rights and freedoms in Mongolia status report 2004

ผู้แต่ง : Mongolia. National Human Rights Commission

สถานที่พิมพ์ : Mongolia : National Human Rights Commission of Mongolia, [2004].

   J
   C
   599
   .M65
   M743
   2004

 

Conflict and housing, land and property rights : a handbook on issues, frameworks, and solutions

ผู้แต่ง : Leckie, Scott

สถานที่พิมพ์ : New York : Cambridge University Press, c2011.

   K
   Z
   6785
   L461
   2011

 

Development, sexual rights and global governance

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New York : Routledge, c2010.

   H
   Q
   76
   .5
   D489
   2010

 

A new chapter for human rights : a handbook on issues of transition from the Commission on Human Rights to the Human Rights Council

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Geneva, Switzerland : International Service for Human Rights, c2006.

   J
   Z
   4974
   N532
   2006

 

Human rights and freedoms in Mongolia status report 2005

ผู้แต่ง : Mongolia. National Human Rights Commission

สถานที่พิมพ์ : Mongolia : National Human Rights Commission of Mongolia, [2005].

   J
   C
   599
   .M65
   M743
   2005

 

Report on human rights and freedoms in Mongolia 2006

ผู้แต่ง : Mongolia. National Human Rights Commission

สถานที่พิมพ์ : Mongolia : National Human Rights Commission of Mongolia, [2006].

   J
   C
   599
   .M65
   M743
   2006

 

Human rights and freedoms in Mongolia status report 2007

ผู้แต่ง : Mongolia. National Human Rights Commission

สถานที่พิมพ์ : Mongolia : National Human Rights Commission of Mongolia, 2008.

   J
   C
   599
   .M65
   M743
   2007

 

   H
   D
   62
   .6
   ย355
   2553

 

From sovereign impunity to international accountability : the search for justice in a world of states

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Tokyo : United Nations University Press, c2004.

   K
   5301
   F931
   2004

 

Promoting and protecting the rights of migrant workers : a UN road map ; a guide for Asian NGOs to the International Human Rights System and other mechanisms

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Montreal : Canadian Human Rights Foundation, 2004.

   H
   D
   5855
   P965
   2004

 

Human rights in practice : a guide to assist trafficked women and children

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Global Alliance Against Traffic in Women, 1999.

   H
   Q
   281
   H918
   1999

 

2009 Policy analysis report on the HIV/AIDS response in Thailand : a civil society perspective

ผู้แต่ง : Niwat Suwanphatthana

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : The Thai NGO Coalition on AIDS, 2009.

   R
   A
   643
   .8
   N735
   2010

 

World report on violence against children

ผู้แต่ง : Pinheiro, Paulo Sergio

สถานที่พิมพ์ : Geneva : United Nations, [2006].

   H
   V
   6626
   .5
   P654
   2006

 

2010 ANNI report on the performance and establishment of National Human Rights Institutions in Asia

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Asian Forum for Human Rights and Development, c2010.

   J
   C
   599
   .A78
   A615
   2010

 

Sophie's choice

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : [Santa Monica, CA] : Live Entertainment :

   MOV
   S712
   1999