ใบอนุญาตข่มขืน : บันทึกการทารุณกรรมทางเพศในรัฐฉาน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สภาเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาแห่งเอเชีย (ฟอรั่ม-เอเซีย), 2545.

   H
   V
   6569
   .B93S4
   บ969
   2545

 

   K
   PT
   2270
   .A9
   ร451
   2551

 

เอ็น จี โอ นักพัฒนาระดับรากหญ้า พันธุ์ที่สังคมขาด (ไม่) ได้?

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมศักยภาพชุมชน สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2545.

   H
   D
   62
   .6
   อ892
   2545

 

   H
   D
   62
   .6
   ส139
   2544

 

Human rights and freedoms in Mongolia status report 2003

ผู้แต่ง : Mongolia. National Human Rights Commission

สถานที่พิมพ์ : Mongolia : National Human Rights Commission of Mongolia, [2003].

   J
   C
   599
   .M65
   M743
   2003

 

The NGO way : perspectives and experiences from Thailand

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Chiba, Japan : Institute of Developing Economies, 2004.

   H
   C
   445
   N576
   2004

 

ความยากจน : สถานการณ์และบทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชน

ผู้แต่ง : จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร

สถานที่พิมพ์ : [กรุงเทพฯ] : ภาคีความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนา/มูลนิธิกองทุนไทย, 2546.

   H
   D
   62
   .6
   จ374
   2546

 

NGO management : the Earthscan companion

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : London : Earthscan, 2010.

   H
   D
   62
   .6
   N576
   2010

 

แบบฝึกหัดภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน

ผู้แต่ง : ทานิทสึ, คิโยมิ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรมสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2547.

   P
   L
   539
   ท379
   2547

 

NGOs : พลังสร้าง-- ทำลายการพัฒนา

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : เครือข่ายงานวิถีไทย, 2544.

   PAM
   อ894
   2544
   

 

Intergovernmental negotiations and decisions making at the United Nations : a guide

ผู้แต่ง : United Nations Non-Governmental Liaison Service

สถานที่พิมพ์ : New York : United Nations, 2003.

   J
   Z
   5005
   U581
   2003

 

The right to health : a resource manual for NGOs

ผู้แต่ง : Asher, Judith Paula, ^d1967-

สถานที่พิมพ์ : Leiden : Martinus Nijhoff Publishers, 2010.

   R
   A
   440
   A825
   2010

 

Abortion policies : a global review

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New York : United Nations, 2001.

   H
   Q
   767
   A154
   2001

 

Labour migration in Asia : protection of migrant workers, support services, and enhancing development benefits

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Geneva : International Organization for Migration, c2005.

   H
   D
   8653
   .5
   L125
   2005

 

Introduction to the international human rights regime

ผู้แต่ง : Nowak, Manfred, ^d1950-

สถานที่พิมพ์ : Leiden : Sold and distributed in North America by Brill Academic Publishers, c2003.

   K
   3240
   N946
   2003

 

The UN Human Rights Council

ผู้แต่ง : Ramcharan, Bertrand G.

สถานที่พิมพ์ : New York : Routledge, c2011.

   J
   Z
   4974
   R168
   2011

 

ธุรกิจจำอวด : "สงครามปราบยาเสพติด" ในรัฐฉานของรัฐบาลพม่า

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่ : สำนักข่าว, [2546?].

   H
   V
   5840
   .B93
   ธ716
   2546

 

Feasibility study of the electronic money remittance to extend social security coverage for migrant workers : the case of the Philippines

ผู้แต่ง : Domingo, Barbara Jo

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : ILO Asian Regional Programme on Governance of Labour Migration, 2008.

   H
   D
   5856
   .P6
   D671
   2008

 

Burma VJ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : [New York?] : Oscilloscope Laboratories, 2010.

   ENT
   B962
   2010