9/11 สิทธิมนุษยชนกับสงครามก่อการร้าย

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2548.

   H
   V
   6431
   ก831
   2548

 

Corruption and human rights : making the connection

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Versoix : International Council on Human Rights Policy (ICHRP), 2009.

   J
   C
   571
   C825
   2009

 

Catching the wind - human rights

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Versoix : International Council on Human Rights Policy, c2007.

   H
   D
   62
   .6
   C357
   2007

 

Talking about terrorism : risks and choices for human rights organisations

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Versoix : International Council on Human Rights Policy, c2008.

   H
   V
   6431
   T146
   2008

 

Taking duties seriously : individual duties ininternational human rights law : a commentary

ผู้แต่ง : Petrasek, David

สถานที่พิมพ์ : Versoix, Switzerland : International Council on Human Rights Policy, 1999.

   J
   C
   571
   T493
   1999

 

Assessing the effectiveness of National Human Rights Institutions

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Geneva : International Council on Human Rights Policy, 2005.

   J
   C
   571
   A846
   2005

 

Integrating human rights in the anti-corruption agenda : challenges, possibilities and opportunities

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Geneva : International Council on Human Rights Policy, 2010.

   J
   F
   1081
   I611
   2010

 

Performance & legitimacy : national human rights institutions

ผู้แต่ง : Carver, Richard

สถานที่พิมพ์ : Versoix, Switzerland : International Council on Human Rights Policy, 2000.

   J
   C
   571
   C331
   2000

 

Human rights after September 11

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Switzerland: International Council on Human Rights Policy, 2002.

   H
   V
   6431
   H918
   2002