การแสวงหาพยานหลักฐานจากร่างกายกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ผู้แต่ง : ยุพาภรณ์ วงศ์วิกรานต์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547.

   H
   V
   8073
   ย416
   2547

 

   J
   C
   585
   ส748
   2546

 

Human development report 2002 : deepening democracy in a fragmented world

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New York, N.Y. : Oxford University Press, c2002.

   H
   D
   72
   H918
   2002

 

A world of dignity for all!

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Seoul : National Human Rights Commission of Korea, [2006].

   J
   C
   599
   .K6
   W927
   2006

 

Human dignity and the foundations of international law

ผู้แต่ง : Capps, Patrick

สถานที่พิมพ์ : Oxford : Hart, 2009.

   K
   Z
   3410
   C249
   2009

 

With hindsight, heading forword : integrative Thai feminist standpoint

ผู้แต่ง : Virada Somswasdi

สถานที่พิมพ์ : Chiangmai : Wanida Press, 2006.

   H
   Q
   1750
   .55
   V813
   2006

 

An encyclopedia of human rights in the United States

ผู้แต่ง : Conde, H. Victor, ^d1947-

สถานที่พิมพ์ : Amenia, NY : Grey House Pub., c2011.

   K
   F
   4747
   5
   C745
   2011

 

2009 Policy analysis report on the HIV/AIDS response in Thailand : a civil society perspective

ผู้แต่ง : Niwat Suwanphatthana

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : The Thai NGO Coalition on AIDS, 2009.

   R
   A
   643
   .8
   N735
   2010

 

A world of dignity for all

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Seoul : National Human Rights Commission of Korea, [2013].

   J
   C
   599
   .K6
   W927
   2013

 

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ : ความเท่าเทียมและการพัฒนา

ผู้แต่ง : ประเวศ วะสี

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.), 2555.

   J
   C
   580
   .T5
   ป384
   2555

 

Draft ASEAN agreement on the promotion and protection of the rights of workers : enhancing the protection of the rights of workers : one ASEAN standard

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Nonthaburi : The Law Reform Commission of Thailand (LRCT), 2016.

   H
   D
   6971
   .8
   D758
   2016

 

Human dignity : eleven defenders of human rights at close range

ผู้แต่ง : Braaksma, Arne Peter

สถานที่พิมพ์ : Hague : Pixel Perfect, c2015.

   J
   C
   599
   B794
   2015

 

Confessions of a free speech lawyer : Charlottesville andthe politics of hate

ผู้แต่ง : Smolla, Rodney A.

สถานที่พิมพ์ : New York : Cornell University Press, [2020].

   H
   N
   90
   .S62
   S666
   2020

 

Human rights and the uses of history

ผู้แต่ง : Moyn, Samuel

สถานที่พิมพ์ : London : Verso, 2017.

   J
   C
   571
   M687
   2017