รายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย ปี 2546

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ, 2546.

   H
   F
   5549.5
   .M3
   ร451
   2546

 

Human rights in the War on Terror

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Cambridge : Cambridge University Press, c2005.

   J
   C
   585
   H918
   2005

 

Human development report 2002 : deepening democracy in a fragmented world

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New York, N.Y. : Oxford University Press, c2002.

   H
   D
   72
   H918
   2002

 

รายงานการพัฒนาคน 2547 : เสรีภาพทางวัฒนธรรมในโลกที่หลากหลายวันนี้

ผู้แต่ง : ฟูกุดะ-พาร์, ซากิโกะ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นดีพี), 2547.

   H
   F
   5549.5
   .M3
   ร451
   2547

 

A partnership for progress : the United Nations Development Assistance Framework for Thailand, 2002-2006

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Inter-Agency Support Unit, Office of the UN Resident Coordinator, 2002.

   H
   C
   445
   .Z9P6
   P273
   2002

 

Thailand millennium development goals report, 2004

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Office of the National Economic and Social Development Board, c2004.

   H
   B
   883
   .5
   T364
   2004

 

Human rights and human development : Thailand country study

ผู้แต่ง : Vitit Muntarbhorn

สถานที่พิมพ์ : New York : United Nations Development Programme, 2000.

   e-Book

 

Human development report 2000

ผู้แต่ง : United Nations Development Programme

สถานที่พิมพ์ : New York, N.Y. : Oxford University Press, c2000.

   H
   D
   72
   H918
   2000

 

Human development report 2003 : Millennium development goals : a compact among nations to end human poverty

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New York, N.Y. : Oxford University Press, c2003.

   H
   D
   72
   H918
   2003

 

Promoting sustainable human development in cities of the South : a Southeast Asian perspective

ผู้แต่ง : Atkinson, Adrian,^d1943-

สถานที่พิมพ์ : Geneva : United Nations Research Institute for Social Development, [2000].

   H
   T
   169
   .A785
   A875
   2000

 

Human rights and human development : Thailand country study

ผู้แต่ง : Vitit Muntarbhorn

สถานที่พิมพ์ : New York : United Nations Development Programme, 2000.

   J
   C
   571
   V844
   2000

 

Thailand Human Development Report 2009

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : United Nations Development Programme, c2010.

   H
   F
   5549.5
   .M3
   H918
   2009

 

Human development impact assessment of trade policy : a toolkit

ผู้แต่ง : Yamamoto, Yumiko

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Asia-Pacific Regional Centre, 2010.

 

Human development report 2016

ผู้แต่ง : United Nations Development Programme

สถานที่พิมพ์ : New York, N.Y. : United Nations Development Programme, [2016].

   H
   D
   72
   H918
   2016