โทษประหารชีวิตในประเทศไทย

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สมาคม, 2549.

   H
   V
   8699
   .T5
   ท879
   2549

 

   J
   Q
   1749
   .A15
   ส299
   2562

 

More shadows than lights in political parties’ human rights commitments

ผู้แต่ง : International Federation for Human Rights

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : International Federation for Human Rights, 2019.

   J
   Q
   1749
   .A15
   I612
   2019

 

Under Siege: violations of civil and political rights under Thailand's military junta

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Paris : International Federation for Human Rights, 2017.

   K
   3239
   .T5
   U551
   2017

 

Behind the walls : a look at conditions in Thailand's prisons after the coup

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Paris : International Federation for Human Rights, 2017.

   H
   V
   9800
   .55
   B419
   2017