พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของไทย

ผู้แต่ง : อัจฉรา ฉายากุล

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546.

   K
   3238
   .A37T
   อ498
   2546

 

Human rights : a very short introduction

ผู้แต่ง : Clapham, Andrew

สถานที่พิมพ์ : Oxford ;

   J
   C
   571
   C588
   2007

 

Isma - listen : national consultations on eliminating prejudice against Arab and Muslim Australians

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Sydney : Human Rights and Equal Opportunity Commission, c2004.

   G
   N
   666
   I83
   2004

 

Annual report 2006-2007 Human Rights and Equal Opportunity Commission

ผู้แต่ง : Human Rights and Equal Opportunity Commission

สถานที่พิมพ์ : Canberra : Human Rights and Equal Opportunity Commission, 2007.

   J
   C
   599
   .A8
   H918
   2006

 

Annual report 2005-2006 Human Rights and Equal Opportunity Commission

ผู้แต่ง : Human Rights and Equal Opportunity Commission

สถานที่พิมพ์ : Canberra : Human Rights and Equal Opportunity Commission, 2006.

   J
   C
   599
   .A8
   H918
   2005

 

สิทธิมนุษยชน : รวบรวมสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่สำคัญ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท, 2547.

   K
   3238
   .A1
   ส723
   2547

 

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2543.

   K
   3243
   .A35
   อ235
   2543

 

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, [2536].

   K
   3243
   .A35
   อ235
   2536

 

ข้อเสนอแนะทั่วไปที่รับรองโดยคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีสำนักข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานสิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล, 2545.

   K
   3243
   .A38
   ข291
   2545

 

WHO resource book on mental health, human rights and legisltaion : stop exclusion, dare to care

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Geneva : World Health Organization, c2005.

   K
   3608
   W628
   2005

 

ข้อเสนอแนะทั่วไปที่รับรองโดยคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติสำนักข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานสิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล, 2545.

   K
   3242
   .A38
   ข291
   2545

 

The law of international human rights protection

ผู้แต่ง : Kalin, Walter

สถานที่พิมพ์ : Oxford : Oxford University Press, 2009.

   K
   3240
   K144
   2009

 

Rural-urban migration and policy responses in China : challenges and options

ผู้แต่ง : Wang, Dewen

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : ILO Asian Regional Programme on Governance of Labour Migration, c2008.

   H
   D
   5856
   .C6
   W246
   2008

 

   H
   D
   6060
   T583
   2003

 

Health and human rights : a reader

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New York : Routledge, 1999.

   R
   A
   427
   .25
   H434
   1999

 

สิทธิมนุษยชน : รวบรวมสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่สำคัญ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท, 2544.

   K
   3238
   .A1
   ส723
   2544

 

United to combat racism : selected articles and standard-setting instruments

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Paris : UNESCO, 2001.

   J
   Z
   5080
   .2
   U581
   2001