การแสวงหาพยานหลักฐานจากร่างกายกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ผู้แต่ง : ยุพาภรณ์ วงศ์วิกรานต์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547.

   H
   V
   8073
   ย416
   2547

 

   J
   C
   585
   ส748
   2546

 

Dignity and justice for all of us our voices are heard in Thailand

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : United Nations Country Team in Thailand, 2008.

   J
   C
   599
   .T5
   D575
   2008

 

Human development report 2002 : deepening democracy in a fragmented world

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New York, N.Y. : Oxford University Press, c2002.

   H
   D
   72
   H918
   2002

 

Report on the Public Forum on Ageing With Dignity, Rights of Older Persons, Kuala Lumpur, Malaysia

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Kuala Lumpur, Malaysia : Human Rights Commission ofMalaysia, 2005.

   H
   V
   1484
   .M42
   P976
   2005

 

If you were me 1

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Seoul : National Human Rights Commission of Korea, 2003.

   MOV
   I232
   2003
   

 

A world of dignity for all!

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Seoul : National Human Rights Commission of Korea, [2006].

   J
   C
   599
   .K6
   W927
   2006

 

Human dignity and the foundations of international law

ผู้แต่ง : Capps, Patrick

สถานที่พิมพ์ : Oxford : Hart, 2009.

   K
   Z
   3410
   C249
   2009

 

   P
   N
   4748
   .E85
   H541
   2005

 

With hindsight, heading forword : integrative Thai feminist standpoint

ผู้แต่ง : Virada Somswasdi

สถานที่พิมพ์ : Chiangmai : Wanida Press, 2006.

   H
   Q
   1750
   .55
   V813
   2006

 

ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคน ศักยภาพแห่งความสร้างสรรค์

ผู้แต่ง : ประเวศ วะสี

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2554.

   B
   J
   1595
   ป384
   2554

 

An encyclopedia of human rights in the United States

ผู้แต่ง : Conde, H. Victor, ^d1947-

สถานที่พิมพ์ : Amenia, NY : Grey House Pub., c2011.

   K
   F
   4747
   5
   C745
   2011

 

2009 Policy analysis report on the HIV/AIDS response in Thailand : a civil society perspective

ผู้แต่ง : Niwat Suwanphatthana

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : The Thai NGO Coalition on AIDS, 2009.

   R
   A
   643
   .8
   N735
   2010

 

12 years a slave : A film by Steve McQueen

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : [Bangkok] : Happy Home Entertainment, 2014.

   MOV
   T971
   2014
   

 

A world of dignity for all

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Seoul : National Human Rights Commission of Korea, [2013].

   J
   C
   599
   .K6
   W927
   2013

 

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ : ความเท่าเทียมและการพัฒนา

ผู้แต่ง : ประเวศ วะสี

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.), 2555.

   J
   C
   580
   .T5
   ป384
   2555

 

Draft ASEAN agreement on the promotion and protection of the rights of workers : enhancing the protection of the rights of workers : one ASEAN standard

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Nonthaburi : The Law Reform Commission of Thailand (LRCT), 2016.

   H
   D
   6971
   .8
   D758
   2016