การใช้แรงงานเด็กภาคประมง ต่อเนื่องประมง เกษตรกรรม และคนรับใช้ในบ้านจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.

   H
   D
   6247
   .F65
   ก449
   2549

 

Anti-child trafficking legislation in Asia : a six-country review : Bangladesh, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Thailand & Indonesia

ผู้แต่ง : Coomaraswamy, Radhika

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : ILO Regional Office for Asia and the Pacific, 2006.

   K
   NC
   419
   C775
   2006

 

Improving action-oriented research on the worst forms of child labour : proceedings of Asian Regional Workshop, 8-10 December 1999, Bangkok, Thailand and resource materials

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok, Thailand : Regional Working Group on Child Labour, 2000.

   H
   D
   6229
   I348
   2000

 

Child-friendly standards and guidelines for the recovery and integration of trafficked children

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : International Labour Office, 2006.

   H
   V
   6250.4
   .C48
   C536
   2006

 

The Mekong challenge : underpaid, overworked, and overlooked : the realities of young migrant workers in Thailand.

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok :^cInternational Programme on the Elimination of Child Labour, International Labour Organization, ^c2006.

   H
   D
   5856
   .T5
   M516
   2006

 

Thailand : child labour in illicit drug activities : a rapid assessment

ผู้แต่ง : Vittawan Sunthornkajit

สถานที่พิมพ์ : Geneva : IPEC, 2002.

   H
   D
   6250
   .T5
   V851
   2002

 

   H
   Q
   281
   M327
   2002

 

Thailand-Lao people's democratic republic and Thailand-Myanmar border areas

ผู้แต่ง : Wille, Christina

สถานที่พิมพ์ : Geneva : IPEC, 2001.

   H
   D
   6250
   .T52
   W698
   2001

 

ILO-IPEC Interregional Workshop on Child Domestic Labour and Trade Unions : Report, Geneva, 1-3 February 2006/

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Geneva, Switzerland : International Labour Organization, 2006.

   H
   D
   6231
   W926
   2006

 

   H
   D
   6250
   .N35
   N277
   2001

 

   H
   D
   6229
   I612
   2002

 

International human rights : law, policy, and process

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New Providence, NJ : LexisNexis, c2009.

   K
   3240
   I613
   2009

 

   H
   D
   6247
   .F65
   ร451
   2558

 

Getting girls out of work and into school : Policy brief

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : UNESCO, 2008.

   
   
   
   
   

 

Raising one voice : A training manual for advocates on the rights of child domestic workers

ผู้แต่ง : Camacho, Agnes Zenaida V.

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Keen, 2005.

   H
   D
   6231
   A272
   2005

 

The twilight of human rights law

ผู้แต่ง : Posner, Eric A.

สถานที่พิมพ์ : New York : Oxford University Press, 2014.

   K
   3240
   P855
   2014