รายงานประจำปี 2554 สำนักงานอัยการสูงสุด

ผู้แต่ง : สำนักงานอัยการสูงสุด

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2555].

   K
   PT
   1615
   .A15
   อ569
   2554

 

   K
   PT
   2764
   .A15
   ศ364
   2553

 

Comision Nacional de Derechos Humanos : Gaceta 181

ผู้แต่ง : Comision Nacional de Derechos Humanos

สถานที่พิมพ์ : Mexico, D.F. : Comision Nacional de Derechos Humanos, 2005.

   J
   C
   599
   .M6
   C733
   2005

 

Comision Nacional de Derechos Humanos : Gaceta 186

ผู้แต่ง : Comision Nacional de Derechos Humanos

สถานที่พิมพ์ : Mexico, D.F. : Comision Nacional de Derechos Humanos, 2006.

   J
   C
   599
   .M6
   C733
   2006

 

   J
   Q
   1746
   .Z3
   ล761
   2554

 

รายงานประจำปี 2552 กรมสรรพากร

ผู้แต่ง : กรมสรรพากร

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรม, [2553].

   H
   J
   2950
   .55
   ส338
   2552

 

รายงานประจำปี 2552 กรมชลประทาน

ผู้แต่ง : กรมชลประทาน

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรม, [2553].

   H
   D
   1741
   .T5
   ช225
   2552

 

รายงานประจำปี 2546 กรมราชทัณฑ์

ผู้แต่ง : กรมราชทัณฑ์

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : กรม, 2547.

   H
   V
   9800
   .55
   ร415
   2546

 

   K
   PT
   1576
   .A15
   ศ366
   2553

 

รายงานประจำปี 2550 กรมสรรพากร

ผู้แต่ง : กรมสรรพากร

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรม, [2551].

   H
   J
   2950
   .55
   ส338
   2550

 

Brief report on the work of the Control Yuan January - December, 2001

ผู้แต่ง : The Control Yuan

สถานที่พิมพ์ : Taipei, Taiwan : The Control Yuan, 2002.

   J
   Q
   1531
   .T35
   C7641
   2001

 

Human rights and freedoms in Mongolia status report 2003

ผู้แต่ง : Mongolia. National Human Rights Commission

สถานที่พิมพ์ : Mongolia : National Human Rights Commission of Mongolia, [2003].

   J
   C
   599
   .M65
   M743
   2003

 

Annual report 2006-2007 Human Rights and Equal Opportunity Commission

ผู้แต่ง : Human Rights and Equal Opportunity Commission

สถานที่พิมพ์ : Canberra : Human Rights and Equal Opportunity Commission, 2007.

   J
   C
   599
   .A8
   H918
   2006

 

Annual report 2005-2006 Human Rights and Equal Opportunity Commission

ผู้แต่ง : Human Rights and Equal Opportunity Commission

สถานที่พิมพ์ : Canberra : Human Rights and Equal Opportunity Commission, 2006.

   J
   C
   599
   .A8
   H918
   2005

 

   H
   V
   9402
   .55
   ค671
   2547