ความสำเร็จของการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, [2552].

   U
   H
   769
   .T5
   ค181
   2552

 

ASEAN and human rights : a compilation of ASEAN statements on human rights

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Makati City, Philippines : Working Group for an ASEAN Human Rights Mechanism, 2003.

   J
   C
   599
   .A78
   A816
   2003

 

Report of the fourth annual Asian human rights training and study session

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : FORUM-ASIA, c2001.

   J
   C
   571
   .A78
   F781
   2001

 

Understanding the ASEAN : building the ASEAN people’s capacity to engage a truly people-centered ASEAN

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Quezon City, Metro Manila, Philippines : South East Asian Committee for Advocacy, [2007?]

   H
   C
   441
   U554
   2007

 

Corporate accountability in ASEAN : a human rights-based approach

ผู้แต่ง : Middleton, Carl

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : , 2013.

   J
   C
   599
   .A78
   M628
   2013

 

Keeping the faith: a study of freedom of thought, conscience and religion in ASEAN

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Indonesia : Human Rights Resoure Centre, 2015.

   J
   C
   599
   .A78^cK267 2015
   
   

 

อาเซียน 2025 : มุ่งหน้าไปด้วยกัน วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 และแผนงานประชาคมอาเซีย

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ, 2559.

   D
   S
   521
   อ617
   2559

 

อาเซียน : ประชาคมในมิติวัฒนธรรม ความขัดแย้ง และความหวัง

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2555.

   D
   S
   521
   อ618
   2555

 

The study on labour migration and possible protection mechanism(s) in ASEAN

ผู้แต่ง : Sriprapha Petcharamesree

สถานที่พิมพ์ : Nakhon Pathom, Thailand : Institute of Human Rights andPeace Studies, 2014.

   H
   D
   5856
   .A78
   S933
   2014

 

ทิศทางการเข้าสู่ประชาคมโลกของกรุงเทพมหานคร : สวัสดีประชาคมโลก

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร, 2556.

   J
   Z
   5490
   ท512
   2556

 

A comparative study of treatment of prisoners and non-custodial Measures in ASEAN

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : Thailand Institute of Justice, 2017.

   H
   V
   8466
   C737
   2017

 

Women's right to equality : the promise of CEDAW

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : UN Women, 2016.

   H
   Q
   1236
   .5
   W872
   2016

 

Sourcebook on the workshop of advocacy Asian Human Rights Court

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Teipei : Chang Fo-Chuan Center for the Study of Human Rights, 2019.

   J
   C
   599
   .A78
   S724
   2019

 

   H
   V
   7935
   ป621
   2561

 

   J
   C
   599
   .A78
   I612
   2017

 

Strengthening social protection for ASEAN migrant workers through social security agreements

ผู้แต่ง : Tamagno, Edward

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : ILO Asian Regional Programme on Governance of Labour Migration, 2008.

   H
   D
   5856
   .A78
   T153
   2008

 

   K
   NC
   982
   .W66
   D668
   2013