สืบค้นที่ไหนดี
มีประเภทวัสดุ
    SELECT *, media_type.id as mid, media_type.name as mname FROM media_type inner join media_mid on media_type.code = media_mid.RESOURCE_TYPE inner join media on media_mid.pid = media.ID inner join media_place on media_place.code = media_mid.place inner join index_db on index_db.mid = media.id WHERE kw LIKE "%เธ�เธ“เธฐเธ�เธฃเธฃเธกเธ�เธฒเธฃเน€เธ�เธทเน�เธญเธ—เธณเธซเธ�เน�เธฒเธ—เธตเน�เธชเธ�เธฑเธ�เธชเธ�เธธเธ�เน�เธฅเธฐเธ•เธดเธ”เธ•เธฒเธกเธ�เธฒเธฃเธ”เธณเน€เธ�เธดเธ�เธ�เธฒเธ� เธ”เน�เธฒเธ�เธ�เธฒเธฃเธ�เน�เธญเธ�เธ�เธฑเธ�เน�เธฅเธฐเธ�เธฃเธฒเธ�เธ�เธฃเธฒเธกเธ�เธฒเธฃเธ—เธธเธ�เธฃเธดเธ• เธ•เธฒเธกเธ�เน�เธขเธ�เธฒเธขเธ�เธญเธ�เธ�เธ“เธฐเธฃเธฑเธ�เธกเธ�เธ•เธฃเธต%" and media_type.media_type_side_bar_search = 'yes' group by media_type.id order by media_type.media_type_sort asc