สืบค้นที่ไหนดี
มีประเภทวัสดุ
    SELECT *, media_type.id as mid, media_type.name as mname FROM media_type inner join media_mid on media_type.code = media_mid.RESOURCE_TYPE inner join media on media_mid.pid = media.ID inner join media_place on media_place.code = media_mid.place inner join index_db on index_db.mid = media.id WHERE kw LIKE "%เธ�เธ“เธฐเธ�เธฃเธฃเธกเธ�เธฒเธฃเธญเธณเธ�เธงเธขเธ�เธฒเธฃเธ�เธฑเธ”เธ—เธณเน�เธ�เธฃเธ�เธ�เธฒเธฃเน€เธ—เธดเธ”เธ�เธฃเธฐเน€เธ�เธตเธขเธฃเธ•เธดเธ�เธญเธ�เธงเธธเธ’เธดเธชเธ เธฒเธ�เธฃเธฐเธ�เธงเธ”เธ�เธ—เธ�เธฃเธฐเธ�เธฑเธ�เธ�เน�เน�เธฅเธฐเธ เธฒเธ�เธงเธฒเธ”เน€เธฃเธทเน�เธญเธ� \"เน€เธฃเธฒเธฃเธฑเธ�เธ�เธฃเธฐเน€เธ�เน�เธฒเธญเธขเธนเน�เธซเธฑเธงเน�เธฅเธฐเธ�เธฃเธฐเธฃเธฒเธ�เธดเธ�เธต\"%" and media_type.media_type_side_bar_search = 'yes' group by media_type.id order by media_type.media_type_sort asc