สืบค้นที่ไหนดี
มีประเภทวัสดุ
    SELECT *, media_type.id as mid, media_type.name as mname FROM media_type inner join media_mid on media_type.code = media_mid.RESOURCE_TYPE inner join media on media_mid.pid = media.ID inner join media_place on media_place.code = media_mid.place inner join index_db on index_db.mid = media.id WHERE kw LIKE "%เธ�เธ“เธฐเธญเธ�เธธเธ�เธฃเธฃเธกเธ�เธฒเธฃเธ�เธฑเธ�เธ—เธถเธ�เธ�เธ—เธ�เธงเธฒเธกเธฃเน�เธญเธขเน€เธฃเธตเธขเธ�เธ�เธงเธฒเธกเธ�เธฃเธฐเธ—เธฑเธ�เน�เธ�เน�เธ�เธ�เธฃเธฐเธฃเธฒเธ�เธ�เธฃเธ“เธตเธขเธ�เธดเธ�เธ�เธฃเธฐเธ�เธฒเธ—เธชเธกเน€เธ”เน�เธ�เธ�เธฃเธฐเน€เธ�เน�เธฒเธญเธขเธนเน�เธซเธฑเธงเธ�เธญเธ�เธชเธกเธฒเธ�เธดเธ�เธฃเธฑเธ�เธชเธ เธฒ%" and media_type.media_type_side_bar_search = 'yes' group by media_type.id order by media_type.media_type_sort asc