สืบค้นที่ไหนดี
มีประเภทวัสดุ
    SELECT *, media_type.id as mid, media_type.name as mname FROM media_type inner join media_mid on media_type.code = media_mid.RESOURCE_TYPE inner join media on media_mid.pid = media.ID inner join media_place on media_place.code = media_mid.place inner join index_db on index_db.mid = media.id WHERE kw LIKE "%เธชเธณเธ�เธฑเธ�เธ�เธฒเธ�เธชเน�เธ�เน€เธชเธฃเธดเธกเธชเธงเธฑเธชเธ”เธดเธ เธฒเธ�เน�เธฅเธฐเธ�เธดเธ—เธฑเธ�เธฉเน�เน€เธ”เน�เธ� เน€เธขเธฒเธงเธ�เธ� เธ�เธนเน�เธ”เน�เธญเธขเน�เธญเธ�เธฒเธช เธ�เธ�เธ�เธดเธ�เธฒเธฃ เน�เธฅเธฐเธ�เธนเน�เธชเธนเธ�เธญเธฒเธขเธธ. เธชเธณเธ�เธฑเธ�เธชเน�เธ�เน€เธชเธฃเธดเธกเน�เธฅเธฐเธ�เธดเธ—เธฑเธ�เธฉเน�เธ�เธนเน�เธชเธนเธ�เธญเธฒเธขเธธ%" and media_type.media_type_side_bar_search = 'yes' group by media_type.id order by media_type.media_type_sort asc