สืบค้นที่ไหนดี
มีประเภทวัสดุ
    SELECT *, media_type.id as mid, media_type.name as mname FROM media_type inner join media_mid on media_type.code = media_mid.RESOURCE_TYPE inner join media on media_mid.pid = media.ID inner join media_place on media_place.code = media_mid.place inner join index_db on index_db.mid = media.id WHERE kw LIKE "%เธกเธนเธฅเธ�เธดเธ�เธดเน€เธ�เธทเน�เธญเธ�เธฒเธฃเธจเธถเธ�เธฉเธฒเธ�เธฃเธฐเธ�เธฒเธ�เธดเธ�เน�เธ•เธขเน�เธฅเธฐเธ�เธฒเธฃเธ�เธฑเธ’เธ�เธฒ. เน�เธ�เธฃเธ�เธ�เธฒเธฃเธ�เธฑเธ”เธ�เธดเธกเธ�เน�เธ�เธ�เน�เธ�%" and media_type.media_type_side_bar_search = 'yes' group by media_type.id order by media_type.media_type_sort asc