กฎหมาย : ความรู้ฉบับพกพา

ผู้แต่ง : แวคส์, เรย์มอนด์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิ่ง เฮาส์, 2555.

   K
   231^
   ว928
   2555

 

ปรัชญากฎหมาย : ความรู้ฉบับพกพา

ผู้แต่ง : แวคส์, เรย์มอนด์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิ่ง เฮาส์, 2558.

   K
   230.
   .W29
   ว928
   2558

 

Understanding jurisprudence : an introduction to legal theory

ผู้แต่ง : Wacks, Raymond

สถานที่พิมพ์ : Oxford : Oxford University Press, 2017.

   K
   230.
   .W29
   W115
   2017