Civil liberties & human rights

ผู้แต่ง : Fenwick, Helen

สถานที่พิมพ์ : New York : Routledge, 2011.

   K
   D
   4080
   Z9
   F343
   2011

 

Text, cases, and materials on public law and human rights

ผู้แต่ง : Fenwick, Helen

สถานที่พิมพ์ : New York : Routledge, c2011.

   K
   D
   3930
   F343
   2011

 

Civil liberties and human rights

ผู้แต่ง : Fenwick, Helen

สถานที่พิมพ์ : London : Routledge-Cavendish, 2013.

   J
   C
   599
   .G7
   F343
   2013