สืบค้นที่ไหนดี
ประเภทวัสดุ
สถานที่จัดเก็บ
ภาษา
ปี

เอกซ์เอ็มแอล

ผู้แต่ง : กานดา สายแก้ว

สถานที่พิมพ์ : ขอนแก่น : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.

   Q
   A
   76.76
   .H94
   ก432
   2553

 

สร้างสรรค์พรีเซนเตชั่นด้วย PowerPoint 2010 อย่างมือโปรฯ

ผู้แต่ง : สุธีร์ นวกุล

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554.

   H
   F
   5548.4
   .M525
   ส786
   2554

 

คู่มือ PowerPoint 2010 ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง : ดวงพร เกี๋ยงคำ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2553.

   H
   F
   5548.4
   .M525
   ด211
   2553

 

อ่านสนุก ใช้งานง่าย Excel 2010 step by step

ผู้แต่ง : นันรณา จำลอง

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554

   H
   F
   5548.4
   .M523
   น431
   2554

 

   H
   F
   5548.4
   .M523
   ว759
   2554

 

PHP & My SQL for web programming : สร้าง web programming ด้วยภาษายอดนิยมที่สุดในยุคนี้

ผู้แต่ง : เจริญศักดิ์ รัตนวราห

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ, 2552.

   Q
   A
   76.73
   .P224
   จ746
   2552

 

Computer & Network security : ความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ผู้แต่ง : ธวัชชัย ชมศิริ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2553.

   T
   K
   5105
   .59
   ธ394
   2553

 

คัมภีร์ Ubuntu Linux Server.

ผู้แต่ง : บัณฑิต จามรภูติ

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่ : Bandhit Press, 2553.

   Q
   A
   76.76
   .O63
   บ259
   2553

 

พัฒนาเว็บอย่างมืออาชีพด้วย Dreamweaver & jQuery

ผู้แต่ง : สิทธิชัย รักษาสุข

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี : ไอดีซี พีเมียร์, 2553.

   T
   K
   5105.8885
   .D74
   ส722
   2553

 

Microsoft Office : รวมสารพัดเทคนิคสร้างสรรค์ผลงานแบบง่ายๆ

ผู้แต่ง : ณาตยา ฉาบนาค

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : เสริมวิทย์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี่, 2553.

   H
   F
   5548.4
   .M525
   ณ429
   2553

 

ง่ายใช่เลย Microsoft office 2007 ง่ายเพียงนิ้วกระดิกเม้าส์

ผู้แต่ง : ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.

   H
   F
   5548.4
   .M525
   ธ677
   2552

 

ครบทุกเรื่อง Microsoft Office 2010 ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง : ธัชชัย จำลอง

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554.

   H
   F
   5548.4
   .M525
   ธ439
   2554

 

มือใหม่หัดใช้คอมพิวเตอร์ 2007 ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2550.

   H
   F
   5548.4
   .M525
   ม613
   2550

 

คู่มือ Windows 7 และโปรแกรมเสริม ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2554.

   Q
   A
   76.76
   .O63
   ค695
   2554

 

Insight Windows 7

ผู้แต่ง : วศิน เพิ่มทรัพย์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2553

   Q
   A
   76.76
   .O63
   ว357
   2553

 

เปิดโลก Windows 7 สไตล์หัดเล่นเป็นเร็ว

ผู้แต่ง : สิทธิชัย ประสานวงศ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ซอฟท์เพรส, 2553.

   Q
   A
   76.76
   .O63
   ส722
   2553

 

การใช้ SPSS for windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้แต่ง : กัลยา วานิชย์บัญชา

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.

   H
   A
   32
   ก399
   2553

 

   H
   D
   62
   .6
   ส139
   2544

 

บันทึกลับ NGOs

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่ : คณะกรรมการ, 2543.

   H
   D
   62
   .6
   บ268
   2543

 

ความยากจน : สถานการณ์และบทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชน

ผู้แต่ง : จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร

สถานที่พิมพ์ : [กรุงเทพฯ] : ภาคีความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนา/มูลนิธิกองทุนไทย, 2546.

   H
   D
   62
   .6
   จ374
   2546