อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2543.

   K
   3243
   .A35
   อ235
   2543

 

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, [2536].

   K
   3243
   .A35
   อ235
   2536

 

ข้อเสนอแนะทั่วไปที่รับรองโดยคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีสำนักข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานสิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล, 2545.

   K
   3243
   .A38
   ข291
   2545

 

ข้อเสนอแนะทั่วไปที่รับรองโดยคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติสำนักข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานสิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล, 2545.

   K
   3242
   .A38
   ข291
   2545

 

   K
   3242
   .A35
   อ236
   2545

 

   K
   3242
   .A35
   C744
   2002

 

The committee on the elimination of racial discrimination

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Geneva, Switzerland : Centre for Human Rights, 2002.

   K
   3240
   .4
   H918
   2002

 

Discrimination against women : the convention and the committee

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Geneva, Switzerland : Centre for Human Rights, 2006.

   K
   3240
   .4
   H918
   2006

 

ส่งเสียงดัง ๆ หยุดยั้งการเลือกปฏิบัติ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2554.

   J
   C
   580
   .T5
   ง3181
   2554

 

A Guide to Indigenous Women's Rights under the International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women

ผู้แต่ง : Kambel, Ellen-Rose

สถานที่พิมพ์ : Moreton-in-Marsh : Forest Peoples Programme, 2004.

   H
   Q
   1237
   K152
   2004

 

Multiculturalism : a position paper by the acting Race Discrimination Commissioner

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Sydney : Human Rights & Equal Opportunity Commission, 2000.

 

Compilation of selected general recommendations from the committee on the elimination of discrimination against women

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : FORUM-ASIA Secretariat, 2008.

   K
   3240
   C737
   2008

 

Age discrimination law in Europe

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Austin : Wolters Kluwer law & business, c2009.

   K
   JC
   2942
   A265
   2009