สืบค้นที่ไหนดี
ประเภทวัสดุ
    SELECT *, media_type.id as mid, media_type.name as mname FROM media_type inner join media_mid on media_type.code = media_mid.RESOURCE_TYPE inner join media on media_mid.pid = media.ID inner join media_place on media_place.code = media_mid.place inner join index_db on index_db.mid = media.id WHERE subj LIKE "%เน�เธ�เธฃเธ�เธ�เธฒเธฃเน€เธ—เธ�เน�เธ�เน�เธฅเธขเธตเธชเธฒเธฃเธชเธ�เน€เธ—เธจเธ•เธฒเธกเธ�เธฃเธฐเธฃเธฒเธ�เธ”เธณเธฃเธด เธชเธกเน€เธ”เน�เธ�เธ�เธฃเธฐเน€เธ—เธ�เธฃเธฑเธ•เธ�เธฃเธฒเธ�เธชเธธเธ”เธฒเธฏ เธชเธขเธฒเธกเธ�เธฃเธกเธฃเธฒเธ�เธ�เธธเธกเธฒเธฃเธต%" and media_type.media_type_side_bar_search = 'yes' group by media_type.id order by media_type.media_type_sort asc