คู่มือชาวบ้าน : ด้านที่อยู่อาศัย

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : [กรุงเทพฯ : คณะกรรมาธิการ, 2548?].

   J
   C
   605
   ค695
   2548

 

บทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ผู้แต่ง : เสน่ห์ จามริก

สถานที่พิมพ์ : นครนายก : มูลนิธิ, 2546.

   J
   C580.T5
   ส898
   2546
   

 

โฟกัสรัฐธรรมนูญ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561.

   K
   PT
   2070
   ฟ899
   2561

 

คืนอำนาจประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจให้ประชาชน : ศึกษากรณีฐานทรัพยากรพลังงาน

ผู้แต่ง : รสนา โตสิตระกูล,^d2496-

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิ 14 ตุลา อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา, 2554.

   H
   D
   9502
   .T5
   ร174
   2554

 

Thailand's budget in brief fiscal year 2019

ผู้แต่ง : Bureau of the Budget

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : The bureau, [2019].

   H
   J
   2162
   .55
   B952
   2019

 

หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษารายวิชาพื้นฐาน

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2561

   J
   C
   571.1
   .T5
   ส723
   2561

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560.

   K
   PT
   2064
   .52017
   ล691
   2560

 

ทางสายกลาง ศรัทธาอย่างมีเหตุมีผล

ผู้แต่ง : องค์ทะไลลามะ ที่ 14

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2561.

   B
   Q
   4280
   อ114
   2561

 

คนในคลื่น

ผู้แต่ง : ไพชัฐ ภูวเชษฐ์

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มติชน, 2553.

   FIC
   ค141
   พ974
   2553
   

 

เป๋ อกไก่ : วิปริต อำมหิต ฆาตกรรม

ผู้แต่ง : สมเกียรติ พ่วงทรัพย์, ^cพล.ต.ท

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มติชน, 2553.

   FIC
   ป691
   ส232
   2553
   

 

ทางเลือกใหม่ในการเยียวยามะเร็ง

ผู้แต่ง : เซอร์แวน-ชไรเบอร์, เดวิด

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2558.

   R
   C
   268
   .4
   ซ597
   2558

 

หลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับรัฐวิสาหกิจ

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2561

   J
   C
   571.1
   .T5
   ส724
   2561

 

เชือด...อเมริกา

ผู้แต่ง : ทอร์, แบรด

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊ค, 2554.

   FIC
   ช776
   ท243
   2554
   

 

Pay it forward

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Burbank, CA : Warner Home Video, 2000.

   MOV
   P343
   2000
   

 

ตามล่านาซี

ผู้แต่ง : ฟอร์ไซธ์, เฟรเดอริก

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มติชน, 2552.

   FIC
   ต341
   ฟ173
   2552
   

 

ลับ ลวง พราง ภาค 3 : กองทัพต่างสี ศึกสายเลือด จปร.

ผู้แต่ง : วาสนา นาน่วม

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มติชน, 2553.

   J
   Q
   1745
   ว492
   2553

 

CSI: Miami.^pThe complete fourth season

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Hollywood, Calif. : CBS DVD/Paramount Pictures, 2006.

   MOV
   C890M
   2006
   v.4