สืบค้นที่ไหนดี
ประเภทวัสดุ
    SELECT *, media_type.id as mid, media_type.name as mname FROM media_type inner join media_mid on media_type.code = media_mid.RESOURCE_TYPE inner join media on media_mid.pid = media.ID inner join media_place on media_place.code = media_mid.place inner join index_db on index_db.mid = media.id WHERE kw LIKE "%เธ�เธ“เธฐเธ�เธฃเธฃเธกเธ�เธฒเธฃเธ”เธณเน€เธ�เธดเธ�เธ�เธฒเธ�เธ�เธฅเธญเธ� 100 เธ�เธต เธ�เธฒเธ•เธ�เธฒเธฅ เธ�เธฒเธขเธ�เธฃเธตเธ”เธต เธ�เธ�เธกเธขเธ�เธ�เน� เธฃเธฑเธ�เธ�เธธเธฃเธธเธฉเธญเธฒเธงเธธเน�เธช%" and media_type.media_type_side_bar_search = 'yes' group by media_type.id order by media_type.media_type_sort asc