สืบค้นที่ไหนดี
ประเภทวัสดุ
    SELECT *, media_type.id as mid, media_type.name as mname FROM media_type inner join media_mid on media_type.code = media_mid.RESOURCE_TYPE inner join media on media_mid.pid = media.ID inner join media_place on media_place.code = media_mid.place inner join index_db on index_db.mid = media.id WHERE kw LIKE "%เธชเธณเธ�เธฑเธ�เธ�เธฒเธ�เธ�เธฅเธฑเธ”เธชเธณเธ�เธฑเธ�เธ�เธฒเธขเธ�เธฃเธฑเธ�เธกเธ�เธ•เธฃเธต. เธ�เธ“เธฐเธ�เธฃเธฃเธกเธ�เธฒเธฃเธชเน�เธ�เน€เธชเธฃเธดเธกเน�เธฅเธฐเธ�เธฃเธฐเธชเธฒเธ�เธ�เธฒเธ�เธชเธ•เธฃเธตเน�เธซเน�เธ�เธ�เธฒเธ•เธด. เธ�เธ“เธฐเธญเธ�เธธเธ�เธฃเธฃเธกเธ�เธฒเธฃเน€เธ�เธ�เธฒเธฐเธ”เน�เธฒเธ�เธ�เธฑเธ”เธ—เธณเน�เธ�เธ�เธซเธฅเธฑเธ�เธ�เธฒเธ�เธชเธ•เธฃเธต%" and media_type.media_type_side_bar_search = 'yes' group by media_type.id order by media_type.media_type_sort asc