มือใหม่หัดใช้คอมพิวเตอร์ 2007 ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2550.

   H
   F
   5548.4
   .M525
   ม613
   2550

 

NGO management : the Earthscan companion

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : London : Earthscan, 2010.

   H
   D
   62
   .6
   N576
   2010

 

Earth

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : India : Eagle Entertainment, 1998.

   MOV
   E767
   1998