สิทธิมนุษยชน : เกณฑ์คุณค่าและฐานความคิด

ผู้แต่ง : เสน่ห์ จามริก

สถานที่พิมพ์ : นครปฐม : สำนักงาน, 2544.

   J
   C
   571
   .T5
   ส898
   2544

 

รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net.

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2554.

   K
   PT
   2000
   .P9
   ร156
   2554

 

World poverty and human rights : cosmopolitan responsibilities and reforms

ผู้แต่ง : Pogge, Thomas

สถานที่พิมพ์ : Cambridge ;

   J
   C
   571
   P746
   2008

 

Human rights in the War on Terror

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Cambridge : Cambridge University Press, c2005.

   J
   C
   585
   H918
   2005

 

Human rights and their limits

ผู้แต่ง : Osiatynski, Wiktor, ^d1945-

สถานที่พิมพ์ : Cambridge : Cambridge University Press, c2009.

   K
   3240
   O826
   2009

 

Human rights

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Los Angeles : SAGE, 2010.

   J
   C
   571
   H918
   2010

 

Human rights : politics and practice

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Oxford : Oxford University Press, c2009.

   J
   C
   571
   H918
   2009

 

Public participation in environmental management inThailand

ผู้แต่ง : Thawilwadee Bureekul

สถานที่พิมพ์ : Nonthaburi : King Prajadhipok's Institute, 2000.

   G
   E
   320
   .T5
   T368
   2000

 

Human development report 2002 : deepening democracy in a fragmented world

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New York, N.Y. : Oxford University Press, c2002.

   H
   D
   72
   H918
   2002

 

United to combat racism : selected articles and standard-setting instruments

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Paris : UNESCO, 2001.

   J
   Z
   5080
   .2
   U581
   2001

 

Encyclopedia of human rights

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Oxford ;

   J
   C
   571
   E564
   2009

 

Human rights and policing

ผู้แต่ง : Crawshaw, Ralph

สถานที่พิมพ์ : Leiden, The Netherlands : Martinus Nijhoff, 2007.

   K
   3240
   .4
   C911
   2007

 

Human rights in Thailand report 1996

ผู้แต่ง : Coordinating Committee of Human Rights Organizations of Thailand

สถานที่พิมพ์ : Bangkok : International Centre for Human Rights and Democracy Development, [1996].

   J
   C
   599
   .T5
   C778
   1996

 

Country-led monitoring and evaluation systems : better evidence, better policies, better development results

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Geneva : UNICEF, 2009.

   H
   D
   75
   .9
   C855
   2009

 

Human Rights in Asia

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Cheltenham, UK : Edward Elgar, c2011.

   K
   M572
   H918
   2011

 

The Inspection Panel of the World Bank : a different complaints procedure

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : The Hague : Martinus Nijoff, c2001.

   H
   G
   3881.5
   .W57
   I592
   2001

 

Human rights and good governance : building bridges

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : The Hague : Martinus Nijhoff, c2002.

   J
   C
   571
   H918
   2002

 

The ASEAN intergovernmental commission on human rights : institutionalising human rights in Southeast Asia

ผู้แต่ง : Tan, Hsien-Li, ^d1979-

สถานที่พิมพ์ : Cambridge : Cambridge University Press, c2011.

   K
   NC
   572
   T161
   2011

 

The changing face of Asia : stories and opportunities of human rights-based access to justice

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New York : Asian Consortium for Human Rights-based Access to Justice, 2011.

   J
   C
   599
   .A78
   C456
   2011

 

Human rights and environmental sustainability

ผู้แต่ง : Woods, Kerri

สถานที่พิมพ์ : Cheltenham, UK : Edward Elgar Pub., c2010.

   J
   C
   571
   W895
   2010