สืบค้นที่ไหนดี
ประเภทวัสดุ
    SELECT *, media_type.id as mid, media_type.name as mname FROM media_type inner join media_mid on media_type.code = media_mid.RESOURCE_TYPE inner join media on media_mid.pid = media.ID inner join media_place on media_place.code = media_mid.place inner join index_db on index_db.mid = media.id WHERE auth LIKE "%เธ�เธฑเธฅเธขเธฒเธ“เธดเธงเธฑเธ’เธ�เธฒ เธ�เธฃเธกเธซเธฅเธงเธ�เธ�เธฃเธฒเธ�เธดเธงเธฒเธชเธฃเธฒเธ�เธ�เธ�เธฃเธดเธ�เธ—เธฃเน�, เธชเธกเน€เธ”เน�เธ�เธ�เธฃเธฐเน€เธ�เน�เธฒเธ�เธตเน�เธ�เธฒเธ�เน€เธ�เธญ เน€เธ�เน�เธฒเธ�เน�เธฒ, 2466-2551%" and media_type.media_type_side_bar_search = 'yes' group by media_type.id order by media_type.media_type_sort asc