สืบค้นที่ไหนดี
ประเภทวัสดุ
สถานที่จัดเก็บ
ภาษา
ปี

Salvador

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Hollywood, Calif. : MGM Home Entertainment, c1985.

   MOV
   S182
   1985
   

 

The Chorus

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Burbank, CA : Miramax : Distributed by Buena Vista Home Entertainment, 2004.

   MOV
   C551
   2004
   

 

กฎกติกา WTO.

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), 2552.

   H
   F
   1385
   ก113
   2552

 

อนุทินการเดินทางของความคิด : จาก "รัฐ" สู่ "อารยสังคม" และ "พลเมือง"

ผู้แต่ง : เอนก เหล่าธรรมทัศน์, ^d2497-

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2540.

   PAM
   อ238
   2540
   

 

ภาพวิจิตรชุด ปฐมสมโพธิ

ผู้แต่ง : เหม เวชกร

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : วัดเชตุพล, 2566.

   B
   Q
   890
   ห682
   2566

 

สรุปคดีรัฐธรรมนูญของศาลต่างประเทศ เล่มที่ 1

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2566.

   K
   PT
   2640
   .A57
   ส356
   2566

 

50 ปี 14 ตุลา และอนาคตประเทศไทย

ผู้แต่ง : วิทยากร เชียงกูล

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิชาการ 14 ตุลา, 2566.

   D
   S
   578
   ว584
   2566

 

Legal identity of all women and children in ASEAN: A regional synthesis

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : Hanoi, Vietnam: Dan Tri, 2020.

   H
   Q
   1746
   .8
   S774
   2020

 

นิเวศสามน้ำ

ผู้แต่ง : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา. โครงการสิทธิชุมชนศึกษา

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการด้านที่ดินและน้ำ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2547.

   H
   D
   1698
   .T52
   น683
   2547

 

Plan of action : World Programme for Human Rights Education

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : New York and Geneva : United Nations, 2006.

การใช้แรงงานเด็กภาคประมง ต่อเนื่องประมง เกษตรกรรม และคนรับใช้ในบ้านจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.

   H
   D
   6247
   .F65
   ก449
   2549

 

   S
   B
   409.43
   .R3
   ร242
   2544

 

   H
   Q
   1750
   .55
   ศ463
   2550

 

พลวัตชุมชนกับการพึ่งตนเองในภาคตะวันตก

ผู้แต่ง : ภมรรัตน์ สุธรรม

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศ์, 2546.

   H
   C
   445
   .Z7W4
   ภ168
   2546

 

คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยที่ดิน

ผู้แต่ง : สหัส สิงหวิริยะ

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2553.

   K
   PT
   683
   .A28
   ส468
   2553

 

ย้อนรอยสิทธิความเป็นคนของผู้หญิง

ผู้แต่ง : มาลี พฤกษ์พงศาวลี

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2551.

   H
   Q
   1236.5
   .T5
   ม512
   2551

 

แผนปฏิบัติการระยะต้น (พ.ศ. 2555-2558) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555-2564) ฉบับที่ 1

ผู้แต่ง : -

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี กองแผนงานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2555.

   T
   P
   145
   ผ9321
   2555