ฐานข้อมูลข่าวออนไลน์

กฤตภาคข่าวออนไลน์
กฤตภาคข่าวออนไลน์

กฤตภาคข่าวออนไลน์จากหนังสือพิมพ์ภายในประเทศภาษาไทยและภาษาอังกฤษกว่า 30 ฉบับ เลือกดูได้ทั้งภาพสีและขาว-ดำ จัดเป็นหมวดหมู่พร้อมฟังก์ชั่น ในการสืบค้นแบบข้อความเต็ม (Full Text Search) ค้นหาเฉพาะชิ้นข่าวที่ต้องการได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ให้ข้อมูลตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2549 ถึงปัจจุบัน *สอบถาม Username และ Password ได้ที่ห้องสมุด

• คู่มือฉบับเต็ม
ไปยังเว็บฐานข้อมูล
กฤตภาคข่าวออนไลน์
กฤตภาคข่าวออนไลน์

ข้อมูลข่าวสารออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่มีเนื้อหาหลากหลาย จากแหล่งข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ อาทิ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สำนักข่าว สำนักวิจัย และหน่วยงานราชการ สามารถสืบค้นข้อมูลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ย้อนหลังได้กว่า 10 ปี (ต้องติดตั้งโปรแกรม NewsCenterเพื่อเข้าใช้งาน) *สอบถาม Username และ Password ได้ที่ห้องสมุด

• คู่มือฉบับเต็ม
ไปยังเว็บฐานข้อมูล