ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
TD195.E49 ค144 2560  
  Barcode: 30100100098707
มุมหนังสือทั่วไป
  ขอยืม


เลขเรียก

TD195.E49 ค144 2560

ISBN

9786168116005 (pbk.)

ชื่อเรื่อง

ความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม/ คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม

ชื่อเรื่องที่แตกต่าง

Environmental justice

หมายเหตุสารบัญ

Contents: ความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Justice) กับ ความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice)
-- ความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Justice) กับ การเหยียดเชื้อชาติทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Racism): กรณีของสหรัฐอเมริกา
-- ความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศก าลังพัฒนา (North-South Environmental Justice).

บทคัดย่อ

Summary: “ความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Justice)” หมายถึง ความเท่าเทียมในการได้รับประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมและความเป็นธรรมในการต้องรับภาระจากอันตรายสิ่งแวดล้อม ความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมสัมพันธ์กับแนวคิดเรื่องความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice) โดยมีองค์ประกอบร่วมกัน คือ ความยุติธรรมที่กระจาย (Distributive Justice) ความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมกับแนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) มีประเด็นที่ผูกโยงกันอยู่ในเรื่องการแจกจ่ายผลประโยชน์และค่าใช้จ่ายของการพัฒนา ทั้งภายในคนรุ่นเดียวกัน (Intra Generation) และระหว่างคนต่างรุ่น (Inter Generations) นำไปสู่ความ ยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมสองประเภท คือ ความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมภายในคนรุ่นเดียวกัน (Intragenerational Justice) กับ ความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมระหว่างคนต่างรุ่น (Inter-generational Justice) เพื่อ บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและจรรโลงความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน มีกลุ่มผู้ด้อยโอกาสบางประเภทที่ต้องได้รับความสนใจเป็นพิเศษภายใต้ปฏิญญาแห่งกรุงริโอว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (Rio Declaration of Environment and Development) ซึ่งได้แก่ สตรี เยาวชน และชุมชนพื้นเมือง (Indigenous Communities)/ชุมชนท้องถิ่น (Local Communities).

หมายเหตุแหล่งที่มา

อภินันทนาการจากนางสาวนพวรรณ สุขเจริญ (13 ก.ย. 60)

สารบัญ

ความคิดเห็น

 • นายจอร์น หนอนหนังสือ
  เมื่อ 20 นาทีที่แล้ว
  ยืมมาเพิ่งอ่านจบ รู้สึกได้เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษย์ได้ดีมากครับชอบๆ
  • NHRC
   เมื่อ 10 นาทีที่แล้ว
   ขอบคุณค่าาาา

สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง