ประเภท เลขเรียก / บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JQ1743.2 บ125 2555 c.1 
  Barcode: 30100100071816
มุมหนังสือทั่วไป
  ขอยืม
หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JQ1743.2 บ125 2555 c.2 
  Barcode: 30100100098844
มุมหนังสือทั่วไป
  ขอยืม


เลขเรียก

JQ1743.2 บ125 2555

ชื่อการประชุม

สัมมนาทางวิชาการขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ (ครั้งที่ 1 : 2555 : กรุงเทพฯ)

ชื่อเรื่อง

บทความทางวิชาการงานสัมมนาทางวิชาการขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 1 เรื่อง "บทบาทขององค์กรตามรัฐธรรมนูญกับการพัฒนาประเทศ, วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2555 เวลา 8.00-14.30 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 2 อาคาร 9 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 10210/ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ชื่อเรื่องที่แตกต่าง

บทบาทขององค์กรตามรัฐธรรมนูญกับการพัฒนาประเทศ

พิมพลักษณ์

กรุงเทพฯ : สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, 2555.

รูปเล่ม

133 หน้า ; 6 ซม.

หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล

หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล

หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล

หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล

หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล

หัวเรื่อง

สารบัญ

ความคิดเห็น

 • นายจอร์น หนอนหนังสือ
  เมื่อ 20 นาทีที่แล้ว
  ยืมมาเพิ่งอ่านจบ รู้สึกได้เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษย์ได้ดีมากครับชอบๆ
  • NHRC
   เมื่อ 10 นาทีที่แล้ว
   ขอบคุณค่าาาา